In onze groepspraktijk willen we een laagdrempelige, kwaliteitsvolle eerstelijnsgeneeskunde aanbieden voor mensen uit de buurt van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere.

Wij willen onze patiënten een integrale zorg aanbieden : zowel lichamelijk, psychosociaal als wat betreft existentiële vragen ( relaties, zingeving, levenseinde, …) rekening houdend met de familiale en professionele context en de persoonlijke beleving van onze patiënten.

Samenwerken staat centraal zowel binnen als buiten onze praktijk :

  • onderling tussen de artsen van de praktijk door regelmatig patiënten overleg
  • met andere eerstelijnswerkers ( verpleging, thuiszorg , apotheker , kinesisten, diëtisten, …)
  • met specialisten en ziekenhuizen
  • en vooral met onze patiënten, om samen als partners te werken aan hun gezondheid.

Wij vervullen als huisarts hier een coördinerende rol in.

Wij hechten veel belang aan evidence based medicine, waarbij we onze beslissingen proberen te baseren op wat wetenschappelijk bewezen is en te zorgen voor een verantwoord en veilig medicijngebruik. Hiervoor volgen we regelmatig bijscholing.Ons doel is onze patiënten zo gezond mogelijk te houden en te begeleiden in hun gezondheidsproblemen. Hierdoor is preventie ook een essentieel onderdeel in onze praktijkvoering.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen, zorgen we dat via een elektronisch medisch dossier dat alle artsen op de hoogte blijven en nemen we deel aan de wachtdienst van  de Huisartsenwachtpost.

Een voorkeur voor een bepaalde arts wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd, maar we zijn er van overtuigd dat als het nodig is, elke arts van de praktijk u persoonlijk en kwalitatief kan verder helpen. Voor de beste medische hulp komt u op consultatie in de praktijk. Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die zich echt niet kunnen verplaatsen.

We zijn een dynamische en actieve opleidingspraktijk. Regelmatig doen geneeskundestudenten hier een (eerste) praktische ervaring op in het domein van de huisartsgeneeskunde. Een van de artsen in ons team is telkens een jonge arts (HAiO = huisarts in opleiding) die hier zijn specialisatieopleiding tot huisarts volgt. Een HAiO  is een afgestudeerde arts die na 6 jaar opleiding een aanvullende universitaire opleiding (Master-na-Master) volgt in de huisartsgeneeskunde. Deze opleiding duurt 3 jaar en is verplicht om als huisarts erkend te worden. De HAiO is een volwaardig lid van het huisartsenteam en doet zelfstandig consultaties, huisbezoeken en wachtdiensten.

Tenslotte vereist deze manier van samenwerken een goede vertrouwensrelatie, wederzijds respect en een open en eerlijke communicatie.