Weigeren is een recht

De wet op de patiënten rechten voorziet in het fundamenteel recht van iedere patiënt dat hij/zij toestemming moet geven voor welke behandeling dan ook – genezend, levensreddend, levensverlengend, palliatief,… 

Men noemt dit document ‘negatief’ omdat het hier gaat over het afwijzen van behandelingen en onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren. 

Negatieve wilsverklaring