Huisartsen & praktijkassistente

Het aanbod aan medische zorgen bij je huisarts is heel breed.                                                           Hieronder vind je een niet limitatieve lijst met voorbeelden van welke zorgen we kunnen bieden:

Hart- en vaataandoeningen zoals hartritmestoornissen, ischemisch hartlijden, hartzwakte, algemeen vaatlijden, hoge bloeddruk, verstoord vetmetabolisme (verhoogd cholesterol…),.

Afname elektrocardiogram (film van het hart)

Het brede gamma aan luchtwegaandoeningen zoals verkoudheden, bronchitis, longontsteking, allergie, astma, COPD (rokerslong),…

Uitvoeren van een longfunctieonderzoek (spirometrie)

Diabetes

Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol (voortraject)

Zorgtraject diabetes

Schildklierlijden

Nierlijden

Zorgtraject nierinsufficientie

Urinewegaandoeningen zoals blaasontsteking, incontinentie, prostaatlijden, nierlijden, nierstenen…

Maagdarmaandoeningen zoals buikgriep, maagontsteking, maagzweer, spastisch colon (prikkelbare darm), diverticulitis, hepatitis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, gallijden, …

Huidaandoeningen zoals eczeem, allergie, huidinfecties, wratjes, psoriasis, wondverzorging, …

bevriezen van huidwratjes …

hechting en verzorging van wonden

Gewrichtsaandoeningen zoals artrose, artritis, reuma, verstuikingen, peesontstekingen …

Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) zoals infecties met chlamydia, HIV, gonorroe, hepatitis B en C, syfilis,…

Gynaecologische klachten zoals vaginale infecties of irritatie, menopauze, anticonceptieproblemen, menstruatieklachten, aandoeningen van de borsten,..

afname van baarmoederhalsuitstrijkje

borstonderzoek

Ook voor ongevallen of kwetsuren kan je terecht: wondhechtingen, wondverzorging, …

Psychosociale problemen, je kan terecht voor een open en verhelderend gesprek,  begeleiding bij depressie, begeleiding bij burn-out,…

Ook is er aandacht voor de begeleiding van ‘Moeder en Kind’:

zwangerschapsbegeleiding

voedingsadvies voor de zuigeling, opvolging gewicht en lengte zuigeling, opvolging ontwikkelingsstadia van de zuigeling…

de basisvaccinaties van de zuigeling en het oudere kind

Kindergeneeskunde: infecties van de luchtwegen, het maagdarmkanaal, de urinewegen; allergie, bronchiale hyperreactiviteit (de piepende en/of hoestende baby), astma,…