Het aanbod aan medische zorgen bij je huisarts is heel breed.
Hieronder vind je een niet limitatieve lijst met voorbeelden van welke zorgen we kunnen bieden:

 • Hart- en vaataandoeningen zoals hartritmestoornissen, ischemisch hartlijden, hartzwakte, algemeen vaatlijden, hoge bloeddruk, verstoord vetmetabolisme (verhoogd cholesterol…),.

Afname elektrocardiogram (film van het hart)

 • Het brede gamma aan luchtwegaandoeningen zoals verkoudheden, bronchitis, longontsteking, allergie, astma, COPD (rokerslong),…

Uitvoeren van een longfunctieonderzoek (spirometrie)

 • Diabetes

Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol (voortraject)

Zorgtraject diabetes

 • Schildklierlijden
 • Nierlijden

Zorgtraject nierinsufficientie

 • Urinewegaandoeningen zoals blaasontsteking, incontinentie, prostaatlijden, nierlijden, nierstenen…
 • Maagdarmaandoeningen zoals buikgriep, maagontsteking, maagzweer, spastisch colon (prikkelbare darm), diverticulitis, hepatitis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, gallijden, …
 • Huidaandoeningen zoals eczeem, allergie, huidinfecties, wratjes, psoriasis, wondverzorging, bevriezen van huidwratjes, hechting en verzorging van wonden
 • Gewrichtsaandoeningen zoals artrose, artritis, reuma, verstuikingen, peesontstekingen …
 • Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) zoals infecties met chlamydia, HIV, gonorroe, hepatitis B en C, syfilis,…
 • Gynaecologische klachten zoals vaginale infecties of irritatie, menopauze, anticonceptieproblemen, menstruatieklachten, aandoeningen van de borsten, afname van baarmoederhalsuitstrijkje, borstonderzoek

Ook voor ongevallen of kwetsuren kan je terecht: wondhechtingen, wondverzorging, …

Psychosociale problemen, je kan terecht voor een open en verhelderend gesprek,  begeleiding bij depressie, begeleiding bij burn-out,…

Ook is er aandacht voor de begeleiding van ‘Moeder en Kind’:

 • Zwangerschapsbegeleiding
 • voedingsadvies voor de zuigeling, opvolging gewicht en lengte zuigeling, opvolging ontwikkelingsstadia van de zuigeling…
 • de basisvaccinaties van de zuigeling en het oudere kind
 • Kindergeneeskunde: infecties van de luchtwegen, het maagdarmkanaal, de urinewegen; allergie, bronchiale hyperreactiviteit (de piepende en/of hoestende baby), astma,…