Goed nieuws! :tada:
Onze patiëntenstop is opgeheven!
We beperken onze huisbezoeken wel tot de regio Merchtem, enkel voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen omwille van medische redenen.

Huisartsenpraktijk De ELM-team

Onze patiëntenstop is opgeheven