Geïnformeerde toestemming geven om gezondheidsgegevens te delen

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen, informatie over uw gezondheid met elkaar delen voor zover dit nuttig is voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • vaccinatie- en medicatieschema’s
  • voorgeschreven en afgeleverde medicatie
  • informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelend arts werd meegedeeld

Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Procedure

Toestemming registreren

Wilt u instemmen met het principe van het beveiligd delen van gezondheidsgegevens, dan kunt u uw toestemming registreren met uw elektronische identiteitskaart op verschillende manieren:

Toestemming intrekken

  • U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken.
  • U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens.
  • Zelfs als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

U doet dat via hetzelfde kanaal langs waar u toestemming hebt verleend.

Voor meer informatie over uw rechten en de diensten die onder deze toestemming vallen: info@gezondheid.belgie.be(opent in uw e-mail applicatie).

 

Lees hier meer of bekijk onderstaand filmpje.