Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn enkel voor minder mobiele en zwaar zieke patiënten. Vraag daarom een huisbezoek enkel aan bij ernstige ziekte of wanneer je je in de onmogelijkheid bevindt om je te kunnen verplaatsen.

Een onderzoek in de consultatieruimte heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in de best mogelijke omstandigheden.

Omwille van organisatorische redenen vragen wij  een huisbezoek vóór 10 uur aan te vragen.