De praktijk werd opgestart door Dr. Hovhannes Kartounian als solo-praktijk in maart 1975, toen nog in de meubelwinkel van zijn schoonouders in de Koning Albertstraat.

Na een 4-tal jaren verhuisde de praktijk naar de Mieregemstraat, eerst nog met één enkele consultatieruimte, later aangevuld met een tweede dokterslokaal en een wachtzaal.

Vroeg in zijn professionele loopbaan gaf Dr. Kartounian al les aan het toenmalige Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universteit Brussel. Hierdoor krijgt de praktijk al sinds 40 jaar heel geregeld stagiairs over de vloer, die tijdens hun studentenjaren of als huisarts in opleiding de kans krijgen om praktische ervaring op te doen.

Zo werd 10 jaar na opstart van de praktijk de associatie met vroegere huisarts in opleiding Dr. Jan Vandevoorde in 1985 een feit.  Naast huisarts in onze praktijk was Dr. Vandevoorde reeds sinds 2000 verbonden aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg van de VUB, eerst als doctoraat assistent, en vanaf 2007 als professor.

In de loop der jaren associeerden Dr. Helena Chovanova en Dr. Goedele Heyvaert als jonge huisartsen en maakten van de solo– en later duo-praktijk een echte groepspraktijk.

Na de verhuis naar de huidige lokalen in de Oudstrijdersstraat in 2013 vervoegde in 2014 Dr. Julie Yap het huisartsenteam en kwam Elke Brabant erbij in de ondersteunende functie van praktijkassistente.

Aanvullend aan het medische luik biedt Mirjeta Berisha op onze locatie sinds november 2014  haar diensten aan als diëtiste & bewegingscoach.

Eind oktober 2020 volgde het plotse overlijden van onze geliefde Prof. Dr Jan Vandevoorde, ten gevolge van Covid19. Een enorm verlies voor onze groepspraktijk en één die tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar is.

Sinds midden 2021 is Dr. Heyvaert Goedele voor onbepaalde tijd afwezig wegens ziekte. Wij wensen haar veel sterkte in deze moeilijke periode.

Eind 2021 ging Dr Kartounian, die aan de basis stond van onze groepspraktijk, met pensioen. Via deze weg willen we Dr. Kartounian bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de patiënten van Merchtem.

Een nieuwe frisse wind is ook ons team komen versterken, namelijk Dr Bussche Julie  sinds  november 2021.

Sinds begin 2022 is Dr Chovanova Helena afwezig wegens ziekte. Wij wensen haar heel veel beterschap.

1 juli ’22 is Stefanie De Ridder als secretaresse gestart in onze Dokterspraktijk.

Eind september 2022 was Dr Demiddeleer Jonas zijn 3-jarige opleiding  (Master-na-Master, in de Huisartsengeneeskunde) afgerond en vervoegt hij vanaf nu ons vaste team.

Dr Meskens Wannes is sinds oktober ’22 bij ons gestart en hij vervoegt ook ons vaste team.  Zijn laatste jaar van zijn 3-jarige opleiding (Master-na-Master, in de Huisartsengeneeskunde) was in 2023 afgerond.

Dr. Chovanova Helena heeft beslist om na haar ziekteverlof niet terug te keren naar onze praktijk. Zij opent binnenkort haar eigen praktijk in Asse. Voor vragen rond uw medisch dossier of overgang mag u steeds bellen naar ons secretariaat.

Dr. Vandenbergh Mathias start in onze praktijk half februari ’23 en vervoegt ons vaste team. Wij heten hem van harte welkom!

Dr Demiddeleer Jonas besliste eind juni 2023 om te stoppen als huisarts. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe job.

September 2023 startte Christel Asselman als secretaresse bij ons.

1 maart start Rita De Logi als 3de halftijdse secretaresse