Historiek

De praktijk werd opgestart door Dr. Hovhannes Kartounian als solo-praktijk in maart 1975, toen nog in de meubelwinkel van zijn schoonouders in de Koning Albertstraat.

Na een 4-tal jaren verhuisde de praktijk naar de Mieregemstraat, eerst nog met één enkele consultatieruimte, later aangevuld met een tweede dokterslokaal en een wachtzaal.

Vroeg in zijn professionele loopbaan gaf Dr. Kartounian al les aan het toenmalige Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universteit Brussel. Hierdoor krijgt de praktijk al sinds 40 jaar heel geregeld stagiairs over de vloer, die tijdens hun studentenjaren of als huisarts in opleiding de kans krijgen om praktische ervaring op te doen.

Zo werd 10 jaar na opstart van de praktijk de associatie met vroegere huisarts in opleiding Dr. Jan Vandevoorde in 1985 een feit.  Naast huisarts in onze praktijk was Dr. Vandevoorde reeds sinds 2000 verbonden aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg van de VUB, eerst als doctoraat assistent, en vanaf 2007 als professor.

In de loop der jaren associeerden Dr. Helena Chovanova en Dr. Goedele Heyvaert als jonge huisartsen en maakten van de solo– en later duo-praktijk een echte groepspraktijk.

Na de verhuis naar de huidige lokalen in de Oudstrijdersstraat in 2013 vervoegde in 2014 Dr. Julie Yap het huisartsenteam en kwam Elke Brabant erbij in de ondersteunende functie van praktijkassistente.

Aanvullend aan het medische luik biedt Mirjeta Berisha op onze locatie sinds november 2014  haar diensten aan als diëtiste & bewegingscoach.

Eind oktober 2020 volgde het plotse overlijden van onze geliefde Prof. Dr Jan Vandevoorde, ten gevolge van Covid19. Een enorm verlies voor onze groepspraktijk en één die tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar is.

Sinds midden 2021 is Dr. Heyvaert Goedele voor onbepaalde tijd afwezig wegens ziekte. Wij wensen haar veel sterkte in deze moeilijke periode.

Eind 2021 ging Dr Kartounian, die aan de basis stond van onze groepspraktijk, met pensioen. Via deze weg willen we Dr. Kartounian bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de patiënten van Merchtem.

Een nieuwe frisse wind is ook ons team komen versterken, namelijk Dr Bussche Julie  sinds  november 2021.

Eind september 2022 is Dr Demiddeleer Jonas zijn 3-jarige opleiding  (Master-na-Master, in de Huisartsengeneeskunde) afgerond en vervoegd hij ons vaste team.

Wij maken ook toekomstplannen!  Om onze praktijk verder te kunnen uitbouwen, tot een moderne multidisciplinaire praktijk, verhuizen we vanaf zomer 2023 naar een nieuw praktijkgebouw te Merchtem. Wij houden jullie zeker verder op de hoogte van de evolutie hiervan en onze verdere plannen.

Sinds begin 2022 is Dr Chovanova Helena afwezig wegens ziekte. Wij wensen haar heel veel beterschap.

1 juli ’22 is Stefanie De Ridder als secretaresse gestart in onze Dokterspraktijk.