Het is een praktijk waar er multidisciplinair wordt gewerkt met intervisie tussen verschillende partners die er zich kunnen vestigen.

Er worden ook diensten voorzien voor ondersteuning van de hulpverleners uit de regio. Ook zij hebben het moeilijk.

We beogen ook het verbinden van zorg en welzijn. En hoe kan dat, door samen te werken. Daarvoor is fysieke ontmoeting nodig.!