NIEUWS

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen.

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Was regelmatig je handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
  • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Bij koorts, keelpijn, neusloop of andere luchtwegklachten KOM NIET ZONDER VERWITTIGING NAAR DE WACHTZAAL, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts.

Kan ik nog getest worden ?

Vanaf 4 mei worden alle patiënten met luchtwegklachten getest. Dit gebeurt NIET in de dokterspraktijken, maar zal plaatsvinden in de Noodpost Merchtem, in de sporthal (Dendermondestraat 25). Hiervoor neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Deze zal uw klachten bevragen en u zo nodig een afspraak geven.

Meer info

Voor meer info rond het coronavirus, kan u ook terecht op de volgende webiste:

https://www.info-coronavirus.be/nl/