Toezichthoudende autoriteit

Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.

Gedragscode: Code van medische deontologie (te raadplegen via deze link.)