Palliatieve zorg

Ook als het leven verkort, en het einde naderbij komt, blijft de kwaliteit van het resterende leven een belangrijk aandachtspunt in onze praktijk.

delaatstereis

Palliatieve zorg is immers heel wat meer dan “zorg voor de stervende”. De palliatieve zorgfase begint vaak al heel wat vroeger en draagt bij tot een betere kwaliteit van het leven tijdens het laatste levensjaar of zelfs nog daarvoor. Een eerste stap in de palliatieve zorg is vaak de voorafgaande zorgplanning.

U hoeft dan ook helemaal geen stevende patiënt te zijn om over de planning van uw toekomstige zorg na te denken. Wij hopen alvast dat nog vele gezonde en gelukkige jaren voor u liggen. Maar als u ongeneeslijk ziek wordt en u kan niet goed meer uitdrukken wat u wil, dan is het belangrijk dat uw zorgverstrekkers en omgeving weten welke zorg u wel of niet zou willen.

Een mogelijke brochure die u hierbij kan helpen vindt u door op deze link te klikken. Het leidt u naar een brochure met als titel “Mijn wensen voor mijn gezondheidszorg: leidraad bij vroegtijdige zorgplanning”. Neem er even tijd voor, denk erover na, en bespreek dit bij uw volgende raadpleging.

Meer informatie over palliatieve zorg in onze regio vindt u op de website van PHA, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw, waar wij erg nauw mee samenwerken.PHA