Ons werk

Uw huisarts…

 • weet raad bij al uw gezondheidsproblemenonderzoekskamer
 • helpt bij de administratie voor allerlei attesten
 • onderzoekt – wanneer nodig – uw gehele lichaam
 • schrijft de noodzakelijke medicatie voor
 • verwijst tijdig door naar de arts in het ziekenhuis
 • begeleidt uw zwangerschap vanaf het prille begin
 • helpt u bij de geboorte van uw kindje
 • organiseert een afzonderlijke zuigelingenraadpleging
 • draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • maakt op het juiste ogenblik een uitstrijkje en een borstonderzoek
 • adviseert bij de juiste pilkeuze
 • snijdt oppervlakkige huidgezwelletjes vakkundig weg
 • bevriest wratjes wanneer noodzakelijk
 • verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe
 • werkt samen met de verpleegkundige, diëtiste, kinesist, sociale diensten
 • steunt steeds, ook in de laatste levensfase
 • registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • schoolt zich regelmatig bij
 • doet aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde