Globaal Medisch Dossier


Globaal-medisch-dossier

Iedereen kan aan een huisarts naar keuze vragen om een “Globaal Medisch Dossier” (GMD) aan te leggen. Via het GMD engageert u zich ertoe om eerst langs de huisartsenpraktijk te gaan waar uw GMD wordt beheerd. Hier worden immers uw gegevens bewaard en zal de dokter alle informatie over uw gezondheid en ziekte kunnen gebruiken. Dubbele onderzoeken worden zo vaak vermeden.

Indien u een GMD heeft geniet u een vermindering van 30 % op het gedeelte dat u zelf moet betalen (raadplegingen en huisbezoeken). Bovendien is het aanvragen en jaarlijks verlengen van het GMD volledig kosteloos en verloopt alles automatisch via uw ziekenfonds. U hoeft hiervoor alleen maar uw toestemming te geven via de elektronische identiteitskaart (of Kids-ID / ISI+ kaartje). Breng dit steeds mee naar de raadpleging.

Eigenlijk zijn er alleen maar voordelen bij het GMD. Vraag ernaar bij uw eerstvolgend bezoek, zelfs al komt u niet vaak bij de huisarts.