Missie

muysbroekEerlijke totaalzorg, op jou maat…

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken en opvolgen: zowel medische, maar ook andere factoren zoals sociale (school, werk, woonomgeving,…), culturele (samenleving, maatschappij,…) en spirituele (waarheid en geloof) factoren worden in rekening gebracht. Op deze manier trachten we u een persoonlijke totaalzorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is samenwerken met andere gezondheidswerkers geen hol begrip meer. Samen met verpleging, kinesisten, diëtisten, maar ook andere artsen binnen en buiten het ziekenhuis,… wordt er getracht via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol. U als patiënt staat daarbij steeds centraal, omringd door de mantelzorg, begeleid door de huisarts en andere hulpverleners.

De geneeskunde die wij u aanbieden is gebaseerd op wetenschappelijke bewijsvoering. Zo kunnen wij steeds – in onderling overleg met u – zoeken naar de best beschikbare oplossing voor uw persoonlijk probleem. In onbruik geraakte behandelingen of de mogelijkheden van nieuwe geneesmiddelen en therapieën kunnen steeds worden besproken en geëvalueerd naar uw persoonlijke situatie. En ook wat niet mogelijk is kan worden besproken… Zo trachten wij op een eerlijke wijze de “juiste” oplossing voor u te zoeken en helpen wij u om deze oplossing te realiseren.