CORONAVIRUS

Het zijn uitzonderlijke tijden… dit vraagt uitzonderlijke maatregelen.

Zo werd het in deze corona-tijden mogelijk gemaakt om attesten, documenten, voorschriften, … elektronisch door te zenden op een beveiligde wijze. Om hiervan gebruik te kunnen maken dien jij je eerst aan te melden op het HELENA-platform via https://helena.care/Telefoneer dan naar de praktijk om te melden wat je precies nodig hebt. 
Nadat de aanmeldingsprocedure goed werd doorlopen, kunnen wij u attesten, voorschriften, documenten op een veilige manier toezenden via het internet, zonder dat u naar de raadpleging hoeft te komen.  Let wel: op deze manier kunnen wij uw gezondheidsproblemen niet op een kwaliteitsvolle wijze begeleiden. Deze maatregel is dan ook slechts uitzonderlijk van toepassing tijdens de COVID-19 crisis.
Wij danken je voor het begrip.

Denkt u dat u misschien klachten heeft door besmetting met het coronavirus? Kom niet naar binnen, maar bel de praktijk. Zo voorkomt u verspreiding van het virus. Bedankt voor uw medewerking!

De laatste informatie over het coronavirus is te vinden op de website van de overheid. Als u de volgende symptomen ervaart: hoest, koorts, ademhalingsproblemen – ga niet naar de dokter, maar bel ons via 03 665 06 00 of neem contact op met de coronavirushotline: 0800 14 689.

Voor specifieke vragen kan je ook een e-mail zenden naar johan.wens@muysbroek.be. Vermeld ev. ook je telefoonnummer zodat we je kunnen terugbellen. 

Tijdens de corona-crisis wordt er een bijkomend telefoonnummer in gebruik genomen voor de wachtdienst:
bel op zaterdag / zondag tussen 08.00 en 20.00 uur naar 03 376 95 95.
Dank daarvoor.

Neem zeker nog onderstaande risicosituaties en algemene maatregelen even door zodat u ernaar kan handelen, indien nodig.

Wat moet ik weten van corona-virussen?
Lees hier alvast betrouwbare informatie over het coronavirus.

Wat zijn alarmsymptomen?
Indien u één of meerdere van onderstaande symptomen heeft, neem dan onmiddellijk telefonisch contact op met de praktijk:

 • koorts >39°C onder de oksel gemeten
 • pijn op de borst bij ademen
 • kortademigheid
 • verergering van de klachten met achteruitgang van de algemene toestand

Wie zijn de risicopatiënten?
Behoort u tot een van deze risicogroepen, neem dan telefonisch contact op met de praktijk

 • meer dan 70j
 • diabetespatiënt (suikerziekte)
 • hartpatiënt
 • longpatiënt
 • onder behandeling met een (of meer) van de volgende: chemotherapie, cortisone, immuunonderdrukkende medicatie)

Indien u twijfelt of u tot een risicogroep behoort, neem dan contact op

Tot slot nog enkele algemene maatregelen:

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze meteen weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Bedankt voor uw medewerking,

Anniek De Strooper
Johan Wens