Opleiding

downloadIn onze praktijk wordt ook opleiding gegeven…

ScreenShot001

Prof. Johan Wens is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en in die functie nauw betrokken bij de opleiding van artsen. Via het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) is hij eveneens betrokken bij de huisartsenopleiding. De opleiding tot (huis)arts kan maar gebeuren door ervaring op te doen met echte patiënten. Dit is enkel mogelijk in bestaande ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

Ook in onze praktijk zijn nu en dan stagiairs aanwezig om het vak beter te leren kennen en ervaring op te doen. Deze studenten hebben al heel wat opleiding achter de rug en zijn bij ons om zelfstandig een raadpleging te leren uitvoeren.

Op deze wijze hopen wij bij te dragen aan het enthousiasme van studenten geneeskunde om goede (huis)artsen te worden.