Preventie

Naast het behandelen van ziekten en symptomen is het voorkomen of vroegtijdig opsporen van aandoeningen een belangrijk aandeel van ons dagelijks werk. Zinvolle preventie kan op elke leeftijd.

Bij kinderen staat “groei” centraal in het preventie-onderzoek: het opmeten van lengte en gewicht, naast evaluatie van de algemene lichaamsontwikkeling. Telkens wordt ook het vaccinatieschema bekeken en zo nodig aangevuld. De noodzakelijke vaccins hiervoor worden gratis beschikbaar gesteld door de Vlaamse Gemeenschap.

Bij pubers en jong volwassenen komen tevens thema’s aan bod uit hun leefwereld zoals roken, alcohol en drugsgebruik naast anticonceptie en sexualiteit. Uitstrijkjes worden uitgevoerd volgens wetenschappelijk aanvaarde aanbevelingen (dit betekent: driejaarlijks vanaf de leeftijd van 25 jaar).

Vanaf 45 jaar wordt de vroegtijdige opsporing van kanker en hart- /bloedvataandoeningen belangrijk.

Om na te gaan wat voor jou nu zinvolle preventie is, ontwikkelde de Vlaamse Overheid en de vereniging van Vlaamse Huisartsen (Domus Medica) een gezondheidskompas.

gezondheidsgids

Op de gezondheidsgids kan iedereen een vragenlijst invullen over zijn levensstijl en risicofactoren. Op basis van de antwoorden geeft het gezondheidskompas algemene adviezen en gidst het naar het bestaande aanbod van hulpverlening. Ook de huisarts speelt daarin een voorname rol. Mensen met een verhoogd risico krijgen immers het advies om hun resultaten te bespreken met hun huisarts. Na het invullen slaat het “gezondheidskompas” jouw gegevens op in een veilige databank en genereert een unieke code per sessie. Wanneer jij dan die code aan jouw huisarts geeft, kan die jouw persoonlijke antwoorden overlopen en aanvullen. Vervolgens geeft de applicatie een advies aan de huisarts voor verdere opvolging. Het gebruik van het gezondheidskompas is volledig anoniem; er worden nergens persoonsgegevens opgeslagen.

De huisarts kan verdere onderzoeken uitvoeren zoals een bloedafname, meer advies geven en met voorschrift doorverwijzen naar een diëtist, een tabakoloog, een bewegingscoach  …

Als de leeftijd verder toenmeemt, wordt de kwaliteit van de resterende levensjaren steeds belangrijker. Ook hier staat preventie centraal en wordt getracht om de klachten en kwalen van het “ouder worden” zo goed mogelijk voor te blijven…