ZELFTEST

KLIK HIERBOVEN OP ZELFTEST EN JE ZIET DE TE VOLGEN PROCEDURE

Self Assessment Testing

Door deze vragenlijst in te vullen kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Heeft u of de persoon voor wie u de vragenlijst invult milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan u na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Om uw privacy te beschermen, worden de antwoorden op deze vragen niet opgeslagen. Met de aangemaakte code kan u dan een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan of bij een apotheek in de buurt. U moet een (elektronische) afdruk van deze ingevulde vragenlijst kunnen voorleggen om de test te laten afnemen.

Echter, een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort (zie rechthoek) of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts.

Aandachtspunten indien dit formulier ingevuld wordt voor kinderen

Als je kind tot een risicogroep behoort, heeft de arts dat normaal met jou besproken. Ter herinnering: risicogroepen voor kinderen vind je terug in dit document.

Voor kinderen jonger dan 1 jaar met koorts verwijzen we naar de richtlijnen van Kind en Gezin: wat te doen bij koorts.

Neem in ieder geval dringend contact op met de arts als een kind of tiener jonger dan 16 jaar

 • er erg ziek uitziet of snel achteruitgaat
 • niet wegdrukbare kleine rode of blauwe huidvlekjes heeft
 • een bleke, grauwe of blauwe kleur heeft
 • verward en geagiteerd is, of juist suf of moeilijk te wekken is
 • slap is
 • moeilijk ademt, af en toe even stopt met ademen, kreunt of zucht
 • stuipt
 • abnormaalt huilt

Buiten de consultatie-uren neemt u contact op met de arts van wacht. Die vindt u via het nummer 1733 of het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. In dringende gevallen belt u naar 112.

Algemene aandachtspunten voor volwassenenp

Risicogroepen voor volwassenen zijn:

 • leeftijd > 65 jaar
 • ernstige zwaarlijvigheid
 • suikerziekte in combinatie met andere aandoeningen zoals overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatlijden of nierproblemen.
 • ernstig chronisch hart- en vaatlijden, long- of nierproblemen
 • gedaalde immuniteit (verminderde weerstand) en/of kanker (onder behandeling)

Begin uw zelfevaluatie hier

.be