Als je een laag inkomen hebt, betaal je minder voor je medische zorg. Deze regeling heet de verhoogde tegemoetkoming (VT). Sinds januari komen meer mensen in aanmerking. Hoe werkt het en hoe weet je of je er recht op hebt?

De voordelen van VT

Als je naar een zorgverlener gaat of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan betaalt de ziekteverzekering het grootste deel van jouw kosten. Maar je betaalt altijd een stuk zelf. Een deel daarvan, het remgeld, ligt lager voor mensen met VT.

Stel dat je in de gewone regeling zelf nog 4 euro remgeld betaalt bij de huisarts, dan betaal je met VT bijvoorbeeld slechts 1 euro. Een bijkomend voordeel is dat je doorgaans enkel het remgeld betaalt, de rest van het bedrag regelt de zorgverlener met de mutualiteit. Je hoeft dus niet het volledige bedrag neer te tellen en te wachten op een terugbetaling.

Daarnaast krijg je met VT ook andere financiële voordelen, zoals korting op het openbaar vervoer.

Hoe weet je of je VT hebt?

De mutualiteit brengt je op de hoogte als de verhoogde tegemoetkoming werd toegekend. Je ontvangt dan nieuwe  klevers met een aangepaste code onderaan de klever. Die eindigt steeds op 1 als je VT hebt.

Heb je geen VT en wil je weten of je er recht op hebt? Er zijn drie mogelijkheden:

01

Je hebt automatisch recht.
Sommige mensen krijgen automatisch VT. Het gaat om mensen die een bepaalde uitkering krijgen (zoals een leefloon of een tegemoetkoming voor mensen met een handicap), of die ingeschreven zijn als wees of niet-begeleide minderjarige vreemdeling. Zij hoeven zelf niets te doen.

02

Je bewijst een laag inkomen van vorig jaar.
Krijg je niet automatisch VT, dan kun je bewijzen dat je er recht op hebt door een inkomensonderzoek. Het onderzoek gebeurt op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomen van het voorbije kalenderjaar.

Gebeurt het onderzoek in 2022? Dat moet je bruto belastbaar gezinsinkomen van 2021 lager liggen dan 20.292,59 euro, verhoogd met 3.756,71 euro per bijkomend gezinslid. Neem als voorbeeld een koppel met één kind. Het bruto belastbaar inkomen van dit gezin in 2021 moet lager zijn dan 27.806,01 euro (20.292,59 + 3.756,71 + 3.756,71).

Wat wordt er meegerekend als inkomen? De inkomens van alle gezinsleden van het hele jaar worden samengeteld, zoals beroepsinkomens, roerende en onroerende inkomsten, pensioenen, vervangingsinkomens en onderhoudsgeld.

Sommige inkomsten worden niet meegerekend, zoals kinderbijslag, tegemoetkomingen voor personen met een handicap en vakantiejobs van kinderen die nog kinderbijslag krijgen.

03

Je bewijst een laag inkomen van vorige maand.
Bepaalde mensen met een vast inkomen moeten enkel het bruto belastbare inkomen van de vorige maand bewijzen. Deze regeling geldt onder andere voor eenoudergezinnen, gepensioneerden, mindervaliden, personen die een overlevingspensioen ontvangen en mensen die minstens een jaar ziek zijn.

Het plafondbedrag is in 2022 bovendien heel wat hoger dan in 2021, waardoor meer mensen recht hebben op VT.  Je inkomen van de vorige maand wordt herrekend naar een heel jaar. Dat jaarbedrag moet in 2022 lager zijn dan 22.315,89 euro, verhoogd met 4.131,28 euro per bijkomend gezinslid. Voor het gezin van drie uit het vorige voorbeeld zou het dan gaan om 30.578,45 euro.

Is VT voor het hele gezin?

Het hele gezin geniet van VT. Het gezin bestaat meestal uit de aanvrager, de samenwonende partner en hun personen ten laste. Ook als de aanvrager zelf nog persoon ten laste is, krijgt meestal het hele gezin VT.

Mogelijk recht op VT? Start een onderzoek

Soms contacteert demutualiteit je als je mogelijk recht hebt op VT. Bijvoorbeeld als je op pensioen gaat of een invaliditeitsuitkering krijgt. Krijg je geen uitnodiging en denk je toch in aanmerking te komen? Dan kun je zelf de aanvraagprocedure starten door een afspraak te maken in een kantoor.

 

Verhoogde tegemoetkoming: minder betalen voor medische zorg