COVID-19_Case definition_Testing_NL

Mogelijke besmetting met Covid-19 ?

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

–  minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak :

hoest
dyspnoe (= kort ademigheid)
thoracale pijn (= pijn in de borstkas)
acute anosmie of dysgeusie (= geur- of smaakverlies)

OF

–  minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:

koorts
spierpijn
vermoeidheid
rhinitis (= neusontsteking)
keelpijn
hoofdpijn
anorexie (= geen eetlust)
waterige diarree
acute verwardheid 
plotse val

OF

–  verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

Corona schema

In verband met de COVID-19-PANDEMIE:

Heeft u luchtwegklachten?

Neem telefonisch contact op

  ↆ                ↆ 

         Ernstige symptomen            Lichte-matige symptomen

                           (koorts >38°, kortademig, algemeen onwel)           (snotneus, hoest, keel-, spierpijn, temperatuur <38°)

                           ↆ                                   ↆ 

                                    Verwijzing naar spoed                          Uitvoering test/ klinisch onderzoek

Wat zijn de symptomen van een Covid 19-infectie?

 • Elke luchtweginfectie moet beschouwd worden als een Covid-19-infectie tot het tegendeel bewezen is, daarom wordt u vanaf nu meteen getest als er een verdenking is.
 • Dus ook bij een prikkelhoest of verkoudheidsklachten die lijken op klachten die u andere ook reeds jaren had, moet u zo snel mogelijk getest worden!

1.

2.

3.

GEVALSDEFINITIE:

Minstens één van de volgende hoofdsymptomen,

die acuut ontstaan zijn,

zonder andere duidelijke oorzaak:

HOEST

KORTADEMIG

PIJN OP BORST

PLOTS VERLIES VAN REUK OF GEUR

OF

Minstens twee van de volgende symptomen,

zonder andere duidelijke oorzaak:

KOORTS

SPIERPIJN

VERMOEIDHEID

NEUSVERSTOPT OF LOPEND

KEELPIJN

HOOFDPIJN

GEEN EETLUST

WATERIGE DIARREE

ACUTE VERWARDHEID

PLOTSE VAL

OF

Verergering van chronische respiratoire symptomen

(COPD, astma, chronische hoest…),

zonder andere duidelijke oorzaak.

Welke test wordt uitgevoerd?

 • Met een lang wattenstaafje, zal ofwel diep in 1 neusgat ofwel in de mond en de ‘voor’-neus een staal genomen worden. De test is vervelend (veroorzaakt reflexen van niezen en tranen) maar NIET PIJNLIJK. Geef eventueel aan welk neusgat het meest doorgankelijk is.
 • Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moet de patiënt zich isoleren tot het resultaat van de test bekend is (meestal de volgende dag). De gezinsleden moeten in afwachting enkel in quarantaine indien er een sterk vermoeden is dat de test positief zal zijn.
 • Een bloedtest om antilichamen op te sporen, kan in principe uitgevoerd worden. Zo kan u weten of u reeds Corona hebt doorgemaakt, al dan niet symptomatisch. MAAR antilichamen blijven meestal niet zo heel lang zichtbaar en verschijnen ook pas enkele dagen na de start van de symptomen. Daarbij weet men nog niet of deze antilichamen u zullen beschermen bij een volgend contact met het (gemuteerde) virus. Dus meestal nog steeds geen zekerheid. En wordt dus NIET AANGERADEN wegens het huidig gebrek aan implicaties van de uitslag.

Wat bij een positieve test ?

 • U kan tot 14 dagen besmettelijk zijn na het ontstaan van de klachten. (bij ernstige ziektebeelden en/of noodzaak hospitalisatie is dat langer)
 • U krijgt eerst een ziekte-attest voor 10 dagen. Indien u 3 dagen koortsvrij bent EN duidelijk beterschap ondervindt mag u na 10 dagen uit isolatie en terug naar het werk/school. Maar de volgende 4 dagen bent u dus nog besmettelijk en dient u ALLES te ondernemen om dat te voorkomen..
 • Bedenk al eens met wie u de laatste 3 dagen voor het begin van uw klachten contact heeft gehad. (zie hieronder het verschil tussen hoog- en laagrisico).
 • Het betreft een virale aandoening die een griepaal beeld kan geven (maar hoeft niet, de meesten hebben slechts milde klachten en 50% heeft GEEN KLACHTEN). De ziekte moet u dus gewoon uitzieken (er is nog steeds te weinig wetenschappelijke bewijskracht dat ook maar iets de genezing bespoedigt behalve rust en veel vocht innemen)
 • Verder dient Dafalgan of Paracetamol 3x1g (=1000mg) genomen te worden en eventueel een neusspray (Otrivine/Nesivine) en hoestsiroop die u vrij kan krijgen bij de apotheek.
 • Bij toename van uw klachten, ongerustheid, nood aan meer/andere medicatie  voor uw klachten, belt u mij op of komt u op consultatie.
 • Bij alarmsymptomen (kortademig in rust waardoor u geen zin meer kan uitspreken, totale uitputting of sufheid/moeilijk wakker te krijgen) belt u mij zodat ik de ambulance en de spoeddienst kan verwittigen.

Wat met uw contacten?

 • U zal gecontacteerd worden door de contacttracing die uw contacten van de laatste dagen zal nagaan. Drie dagen voor u klachten kreeg, was u reeds besmettelijk voor anderen.
 • Zij helpen u een verschil te maken tussen laag- en hoog-risicocontacten om die dan bepaalde regels te laten volgen.
 • De algemene regel voor een hoog-risicocontact is: langer dan 15 min, binnen de 1,5m zonder masker of fysiek contact.
  • Een Hoog-risicocontact moet asap getest worden (tenzij er reeds 3 dagen voorbij zijn) en moet bij een negatief resultaat op dag 7 opnieuw getest worden. Bij een negatief resultaat mag men uit quarantaine maar moet men nog 7 dagen extra maatregelen in acht nemen (14 dagen incubatietijd = tijd waarop het virus klachten/besmettelijkheid geeft). Bij een positief resultaat moet je 10 dagen (vanaf de dag van de test) in isolatie.
  • Een Laag-risicocontact moet geen specifieke maatregelen nemen.

Wat met uw huisgenoten?

 • De huisgenoten van het positief gezinslid worden allen beschouwd als hoog-risico-contacten, en dan hangt het af van het feit of de patiënt zich kan isoleren tov het gezin (apart leven, slapen, aparte badkamer of die telkens na gebruik grondig desinfecteren:
  • Zo ja, moeten gezinsleden 7 dagen in quarantaine vanaf de laatste dag dat er contact was en moet er op dag 1 en 7 getest worden, tenzij iemand klachten krijgt, dan moet onmiddellijk getest worden. Zie hierboven voor verdere gevolgen van de testuitslag.

  • Zo niet, moet op dag 1 getest worden en start de quarantaine van 7 dagen pas vanaf het ziek gezinslid uit isolatie mag (na 10 dagen), dan moeten gezinsleden tot dag 17 in quarantaine. En, tenzij symptomen in tussentijd, volgt op dag 17 een test.

   Van zodra een ander gezinslid klachten krijgt, herbeginnen de vorige regels opnieuw.

 • U krijgt ZIEKTE-ATTESTEN op consultatie of per e-mail, QUARANTAINE-ATTESTEN en andere NIET-MEDISCHE attesten worden NIET MEER door ons, huisartsen, verstrekt, maar krijgt u van het callcenter opgestuurd of kan u zelf downloaden van de website: www.mijngezondheid.be.

  Dit wegens de extreme administratieve belasting op ons momenteel.

Hoe een test verkrijgen?

 1. Hoog-risicocontacten van een besmette persoon die zelf geen symptomen vertonen, zullen via de contacttracing een code verkrijgen.
 2. Indien het hoogrisicocontact plaats vond in een collectiviteit (bv. scholen of bedrijven), is de coördinerend arts van de collectiviteit verantwoordelijk voor het genereren van deze code.

Met deze code kan je naar een triage- en staalafnamecentrum:

 1. Daarvoor kan je een reservatie maken via www.mijngezondheid.be.
 2. Daar is ook de mogelijkheid voorzien om de test te linken aan de 17-cijferige code die gegenereerd wordt door de app Coronalert. Dat garandeert dat het testresultaat ook ontvangen wordt in de app, wat noodzakelijk is om onbekende hoogrisicocontacten via de app te kunnen verwittigen.

In 2e instantie of bij symptomen kan de huisarts een code aanmaken en/of de test uitvoeren.

Reizen?

 • Algemeen wordt reizen naar het buitenland afgeraden door de overheid.
 • Terugkeer uit oranje zone vereist geen test noch quarantaine, uiteraard wel de hygiënische maatregelen
 • Terugkeer uit een rode zone, na verblijf van minimum 48u, vereist op de dag van aankomst een test (vb op de luchthaven). Indien negatief, moet er na 7 dagen verplichte quarantaine opnieuw getest worden.

MEER INFO:

U kan niet meer parkeren op de kasseistrook voor het ‘Blaffend konijn’ noch in de aangeduide zone langs ‘De Brouwerij’, maar wel elders langs de kant van de weg.

***

Voor dringende medische zorgen tijdens het weekend en op feestdagen

kan u terecht in de huisartsenwachtpost naast de spoeddienst van AZ Oudenaarde.

U belt dan naar 1733.

In de week blijft het huidig systeem bestaan, volgens uw woonplaats  belt u een wachtnummer.

Voor Zwalm-Zingem en Gavere is dat 09/384 62 62.