klachten

” Ik heb symptomen van een luchtweginfectie en ik heb dus mogelijks Corona. Wat moet ik doen? “

               De essentie: u moet een Corona-test krijgen en u moet in quarantaine tot het resultaat van de test gekend is. Voor uw huisgenoten en nauwe contacten zijn er geen gevolgen, enkel voor uw huisgenoten.

 

Welke symptomen zijn verdacht voor Corona?

Als u één van de volgende symptomen heeft, heeft u mogelijks Corona:

hoest, plotse geur- of smaakverlies, koorts, spierpijn, loopneus, verminderde eetlust, braken, diarree, kortademigheid.

Welke stappen moet u nemen?

 • Stap 1: blijf meteen thuis.
 • Stap 2: neem telefonisch contact op (055/42.26.57).
 • Stap 3: er moet een Coronatest afgenomen worden. Aangezien u symptomen heeft, kan dit op de praktijk enkel na telefonische afspraak  en kan het ook  op de triagepost gebeuren.
 • Op het triagecentrum kan je enkel terecht via mij.Daarvoor heb ik jouw telefoonnummer en mail nodig en zal ik je via mail laten weten wanneer u daar verwacht wordt. Zolang de test lopende is blijf je thuis,heb je met niemand contact en krijg je een u een ziekte-attest voor uw school of werkgever.

.Stap 5: het resultaat van de test is gekend 48 uur nadat de test werd afgenomen. Ik stuur je via          mail of sms het resultaat van de test.

 • Bij een negatieve test: ​Alles vervalt dan eigenlijk. U mag uit quarantaine en u kan terug aan het werk als uw symptomen het toelaten. Het is natuurlijk altijd verstandig om thuis uit te zieken, want ook een gewone verkoudheid is besmettelijk en kan u overdragen op andere mensen.
 • Bij een positieve test: Vanaf dan ben u geen verdacht geval meer, maar een bevestigd geval.

Je dient 7 dagen in quarantaine te blijven en thuis te blijven tot de koorts 3 dagen weg is of de symptomen volledig weg zijn..

Isolatie

Personen met een bevestigde COVID-19 infectie moeten in isolatie. Dit geldt zowel voor personen die symptomen vertonen als voor personen die enkel geïdentificeerd werden op basis van een positieve PCR- of antigen-test.

Het is in het algemeen NIET aanbevolen om een nieuwe test uit te voeren alvorens de isolatie te beëindigen. Het is namelijk gekend dat PCR testen nog lange tijd na de besmettelijke periode positief kunnen blijven.

Einde isolatie Voor wie? Opmerkingen
7d na begin symptomen + min. 3d koortsvrij + klinische verbetering

Nadien nog 3 dagen continu masker dragen in binnenruimtes
+ strikt beperken contacten

Ambulante patiënten in thuisisolatie 7d na test voor asymptomatische patiënten.

Incl. patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden <14d na begin symptomen.

Excl. patiënten in residentiële collectiviteiten.

10d na begin symptomen + min. 3d koortsvrij + klinische verbetering Gehospitaliseerde patiënten / bewoners residentiële collectiviteiten Bv. woonzorgcentra – Behalve patiënten die intensieve zorg vereisen
Min. 3d koortsvrij
+ klinische verbetering
+ 21d* na begin symptomen
OF
14d na begin symptomen EN PCR 2x <105 copies/mL met min. 24h interval
Intensieve zorgen Zowel een test-gebaseerde als een symptoom-gebaseerde aanpak kan gekozen worden.

*28 dagen indien patiënt nog geïntubeerd is

21d na begin symptomen + min. 3d koortsvrij + klinische verbetering Ernstig immuungecompromitteerden Steeds multidisciplinair overleg – Geval-per-geval afwijkingen mogelijk – Overweeg serologie en herhaalde PCR

WEBSITES

 

Welke behandeling kan ik nemen tijdens deze periode?

Er is enkel een symptomatische behandeling mogelijk. Dit wil zeggen dat we de symptomen kunnen onderdrukken, maar de ziekte niet genezen. Of u nu Corona heeft of een gewone verkoudheid, de behandeling blijft net hetzelfde. Uitzieken is spijtig genoeg de enige optie. Neem wel telefonisch contact op mochten uw klachten verergeren.

Wat gebeurt er met uw gezinsleden of nauwe contacten? (wat een “nauw contact” is kan u hier lezen)

Bij een negatieve test covid zijn in deze fase geen maatregelen nodig voor uw gezinsleden of nauwe contacten.

Bij een positieve test HANGT  DE TESTING EN QUARANTAINE AF VAN DE VACCINATIETOESTAND

Deels gevaccineerde hoog-risicocontacten

 • Personen ≥18 jaar met basisvaccinatie >5 maanden geleden zonder booster worden beschouwd als deels gevaccineerd.
  • Basisvaccinatie = 1 dosis Janssen COVID-19 vaccin® of 2 dosissen van de andere vaccins op de Belgische markt
  • Personen die het schema van de basisvaccinatie nog niet afwerkten (bv. slechts 1 dosis mRNA vaccin) of <2 weken na de laatste dosis van de basisvaccinatie, worden beschouwd als ongevaccineerd.
 • Deels gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan. 
 • Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 4, op voorwaarde dat er tot en met dag 7 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat.
 • Bovendien moet tot 10 dagen na het risicocontact:
  • in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker gedragen wordt. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
  • steeds afstand gehouden wordt van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
 • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.
 • Indien bij één van de dagelijkse zelftesten een positief resultaat wordt vastgesteld, start de periode van isolatie. Het positieve resultaat dient bevestigd te worden met behulp van een PCR-test om contactopvolging te kunnen opstarten.
 • Voor deels gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) wordt voor de quarantaine en testen geteld vanaf de eerste symptomen bij het indexgeval. Er dient sowieso een zelftest uitgevoerd worden op dag 10. De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt tot 10 dagen na het laatste risicocontact. In dit geval zal dit dus zijn tot 20 dagen na het begin van symptomen van de indexpatiënt.

 

Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten

 • Worden beschouwd als volledig gevaccineerd:
  • personen ≥18 jaar
   • na boostervaccinatie OF
   • met basisvaccinatie* >2 weken en <5 maanden geleden
  • personen 12-18 jaar >2 weken na basisvaccinatie**Basisvaccinatie = 1 dosis Janssen COVID-19 vaccin® of 2 dosissen van de andere vaccins op de Belgische markt
 • Voor volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten zonder symptomen wordt geen systematische testing aanbevolen. Een infectie is bij deze personen echter niet uit te sluiten. Het is dan ook belangrijk om bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen gedurende 10 dagen na het hoog-risico contact.
  • Steeds een mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers hebben sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers.
  • Steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
  • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.
  • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een test worden afgenomen door een zorgverlener.
  • Bij uitbraken in collectiviteiten kunnen de regionale gezondheidsinspecties beslissen om testen of  quarantaine voor gevaccineerde personen uitzonderlijk toch te behouden indien de omstandigheden dat vereisen (bv. omwille van een grote en snel uitbreidende cluster).
 • Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) wordt evenmin quarantaine noch systematische testing aanbevolen. Wel wordt de afname van een zelftest aanbevolen ten minste op dag 10 (einde isolatie + voorzichtigheidsperiode van het index geval). De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt tot 10 dagen na het laatste risicocontact. In dit geval zal dit dus zijn tot 20 dagen na het begin van symptomen van de indexpatiënt.

 

C