Noortje De Boose

is psycholoog-seksuoloog. Ze werkt sinds januari 2015 in mijn praktijk.

Zij studeerde in 2012 af als Master of Science in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent, en heeft als bijkomende specialisatie de Permanente Vorming Seksuologie gevolgd aan de Universiteit Gent, afstudeerjaar 2014.

Je kan bij haar terecht met psychische problemen zoals stemmingsproblemen, angstklachten, burn-out, zelfbeeld, aanpassingsproblemen, relationele problemen,…

Voorbeelden van seksuele problemen kunnen zijn: een verschil in verlangen, erectieproblemen, opwindingsproblemen bij de vrouw, orgasmeproblemen, pijn bij het vrijen, genderdysforie, seksuele moeilijkheden na ziekte of operatie,…

Doelgroep: jongeren en volwassenen. Individuele -, relatie- en/of gezinstherapie zijn mogelijk. 

Een gesprek duurt ongeveer één uur en kost 55 euro.

Noortje is erkend door de psychologencommissie ,wat betekent dat Noortje wettelijk in orde is om  ook  terugbetaling  van de consultatie  voor volwassenen te kunnen voorzien.

Voor afspraak : 048513 9095 of noortje.deboose@gmail.com

CORONAMAATREGELEN:

Gesprekken verlopen nu in veilige omstandigheden want de sociale distancing wordt gerespecteerd omdat de fysieke afstand tussen de psychologe en de patient meer dan 1,5 meter bedraagt.Voorlopig werd tot eind december 2020 de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorgen uitgebreid tot alle burgers met lichte tot matige psychische klachten.

 

Een gestructureerder zorgaanbod vanaf 01/09/21

De zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën:

1.netwerk “kinderen en adolescenten” (tot en met 23 jaar)

2.netwerk “volwassenen” (vanaf 15 jaar).

Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jongere of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

De financiering van deze zorg is eveneens georganiseerd volgens 2 types van eerstelijnspsychologische zorg:

 • Psychologische zorg in de eerste lijn: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.
  Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.
  Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.
 • Gespecialiseerde psychologische zorg: voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.
  Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op gemiddeld 10 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 15 groepssessies per periode van 12 maanden. Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op gemiddeld 8 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 12 groepssessies.

Snellere toegang tot de zorg

Maar al te vaak wachten mensen in psychische nood te lang met het zoeken en vinden van hulp, met alle gevolgen van dien: uitval op het werk, op school of in het sociale leven. Het uitgangspunt is daarom de behoeften van de patiënt zo snel mogelijk op te sporen, door de eerste individuele sessie uit te voeren binnen een week tot maximaal een maand na de hulpvraag.

Betaalbare psychologische zorg

EEN GRATIS EERSTE SESSIE

Ons nieuwe model maakt de psycholoog of orthopedagoog toegankelijker. Dat doen we door een gratis eerste sessie aan te bieden om de vraag van de patiënt te onderzoeken en een persoonlijke beoordeling op te stellen. Afhankelijk van de situatie zullen enkele individuele of groepssessies met de eerstelijnspsycholoog volstaan, of kan hij of zij de patiënt doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg in de buurt.

11 EURO PER INDIVIDUELE SESSIE, 2,5 EURO IN GROEP

Na deze eerste sessie zal het aandeel van de patiënt in de prijs:

 • 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de patiënt recht heeft op onze verhoogde tegemoetkoming)
 • 2,5 euro per groepssessie bedragen.

Het overige bedrag zal betaald worden door de ziekteverzekering.

Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen. De websites van de betrokken netwerken zullen binnenkort de lijst met hun psychologen en orthopedagogen publiceren.

Deze zorgverleners voldoen in dat geval aan enkele elementen om in dit model op de meest kwalitatieve manier te kunnen werken: ze werken multidisciplinair, nemen deel aan activiteiten die het netwerk organiseert, zoals opleiding, supervisie, peer review, enz. Voor de groepssessies kunnen deze psychologen en orthopedagogen samenwerken met andere zorg- en hulpverleners (arts, ervaringsdeskundige, enz.), die ook aan het netwerk zijn gekoppeld.

Bovendien zullen de netwerken ervoor zorgen dat het aanbod van (eerstelijns- en gespecialiseerde) psychologische zorg binnen hun werkgebied goed verdeeld is, naar gelang van de behoeften van de bevolking.

Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid zullen de kwaliteit van het werk van de zorgverleners en hun netwerk ondersteunen en controleren.

Wacht niet om psychologische hulp te zoeken

De invoering van een dergelijk model van psychologische zorg zal geleidelijk gebeuren. Intussen is het van cruciaal belang dat patiënten hun psychologische zorg niet uitstellen. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen, blijft het huidige systeem dat bepaalde psychische problemen van korte duur opvangt, van toepassing. In deze gevallen is het al mogelijk de kosten voor de pat

 

Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

 • Cliënten tussen 18 en 65 jaar
 • Matig ernstig psychisch probleem op vlak van
 • Angst, depressie of alcoholgebruik.
 • Enkel op voorschrift van huisarts of psychiater

Lijst erkende psychologen in de regio

De conventie rond de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg

 

Terugbetaling psychologische zorg vanuit aanvullende ziekteverzekering

Diverse mutualiteiten bieden een beperkte terugbetaling aan vanuit hun aanvullende verzekering.
Hierbij een schematisch overzicht van terugbetalingen voor volwassenen en voor kinderen/jongeren

 

Voor meer info:http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg

Voor een interactieve kaart met de eerstelijnspsychologen en orthopedagogen: http://bit.ly/eenelpzoeken

Eerstelijnspsychologische zorg door orthopedagogen

Ook eerstelijnspsychologische zorg (ELP)door Klinisch Orthopedagogen. Wat is hun specifieke deskundigheid en wie kan ik hiervoor contacteren? Lees Meer
Klik hier voor de lijst met contactgegevens van  erkende psychologen en orthopedagogen voor de regio Panacea.

Structureel aanbod psychisch/psychiatrische problematiek vanuit het PAKT

Sedert 2019 zijn de mobiele teams voor het opvolgen van cliënten met een acute (Mobiel Crisisteam)  of chronische (MOBil team) psychiatrische problematiek actief in de regio Vlaamse Ardennen.Zie hieronder meer informatie door te klikken op de onderstaande link pakt

pakt

 

Kortdurende psychologische behandeling voor alle leeftijdsgroepen

U kan een kortdurende, ambulante behandeling volgen bij een psycholoog of orthopedagoog die grotendeels wordt terugbetaald door uw ziekenfonds, als u matig ernstige psychische problemen heeft. U heeft daarvoor een voorschrift nodig. Met uitwerking vanaf 2 april 2020 worden de sessies terugbetaald voor personen van alle leeftijden.

 

Wat houdt de behandeling in?​

De behandeling omvat eerstelijnszorg en bestaat uit een reeks van enkele individuele gesprekssessies tussen u (of uw kind) en de klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog.
Vooral de eerste sessie omvat de vaststelling van de problemen waarmee u (of uw kind) kampt. Deze sessie kan 60 minuten duren.
De volgende sessies duren 45 minuten en omvatten, afhankelijk van wat voor u (of uw kind) is aangewezen, algemene psychologische zorg, oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie of interventies die er op gericht zijn uw zelfredzaamheid te versterken.
Als u (of uw kind) een intensievere, meer langdurige begeleiding nodig heeft, kan de behandelaar u (of uw kind) ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener (die geen eerstelijnssessies geeft en al dan niet werkt aan een voordelig tarief).

Wie komt in aanmerking voor de sessies?

Om als persoon jonger dan 18 jaar voor terugbetaling in aanmerking te komen moet u (of uw kind):

 • lijden aan een psychisch probleem van één van de volgende types dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg:
  • angstproblemen;
  • depressieve problemen;
  • externaliserende problemen (zoals gedragsproblemen of opstandige problemen);
  • sociale problemen (zoals teruggetrokkenheid of interpersoonlijke problemen)
 • en verwezen zijn door een huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts of een arts van Kind en Gezin, die u daarvoor een verwijsvoorschrift bezorgt.

Om als volwassene van 18 jaar of ouder voor terugbetaling in aanmerking te komen moet u:

 • lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie, alcoholgebruik of gebruik van slaap- en kalmeermiddelen dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg
 • en verwezen zijn door een huisarts, psychiater of (voor 65+) geriater, die u daarvoor een verwijsvoorschrift bezorgt.

Hoe komt u als patiënt bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog terecht?

Eerst gaat u naar uw arts. Als de arts van mening is dat u (of uw kind) aan de voorwaarden beantwoordt, kan hij u een verwijsvoorschrift bezorgen.
Dan zoekt u een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog waar u de sessies kan volgen. Er is een onderscheid tussen psychologen en orthopedagogen die personen jonger 18 jaar behandelen en psychologen en orthopedagogen die personen van 18 jaar of ouder behandelen. U neemt contact met één van hen en maakt een afspraak voor een sessie. Opgelet: wacht niet te lang om een afspraak te maken want voor de terugbetaling moet de eerste sessie plaatsvinden binnen de maand na de verwijzing door de arts.

Welke informatie bezorgt u aan de psycholoog of orthopedagoog?

Als u (of uw kind) in hetzelfde jaar al terugbetaalde sessies gevolgd heeft bij een andere psycholoog of orthopedagoog, dan zegt u dit. Anders kunnen de sessies volledig aan u worden aangerekend als u er in totaal al meer dan 8 gevolgd heeft.

Hoeveel moet de patiënt zelf betalen per sessie?

Per sessie betaalt u 11 euro. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming betalen 4 euro per sessie. De rest wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Door de indexering zullen deze bedragen in de komende jaren licht verhogen.

Wat is het verschil tussen een klinisch psycholoog en een klinisch orthopedagoog?

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen zijn allebei erkende geestelijke gezondheidszorgberoepen. Klinisch orthopedagogen behandelen eveneens mensen met emotionele problemen of alcoholmisbruik, maar doen dit vaker binnen een zorginstelling en dit beroep komt minder voor. De meeste personen op de lijst van therapeuten die de psychologische sessies kunnen realiseren zijn klinisch psychologen.

Waar kan u terecht als u niet voor deze behandeling in aanmerking komt?

Als u (of uw kind) ernstigere problemen heeft die onvoldoende kunnen opgelost worden in een beperkt aantal sessies, zijn er andere bestaande zorgverleners en instanties waar u terecht kan aan een voordelig tarief, zoals centra voor geestelijke gezondheidszorg of welzijnswerk, een psychiater, mobiele teams die aan huis komen bij mensen met ernstige psychiatrische problemen of indien nodig psychiatrische verzorgingstehuizen of ziekenhuisafdelingen.

Uw arts of ziekenfonds kan u helpen om een gepaste oplossing voor u (uw kind) te vinden. Dat geldt ook voor mensen met een mild probleem die nood aan ondersteuning ervaren.

Meer informatie

Contacten