IDENTITEITSKAART MEEBRENGEN

WAT IS DERDE BETALERSREGELING?

VANAF 01/01/2022 heeft iedereen recht op derde betalersregeling

Dit houdt in dat je op raadpleging enkel het remgeld zal betalen

– indien je een GMD en normaal verzekerd bent dan bedraagt dit remgeld 4,00 euro en zonder GMD 6 euro.

-Bij statuut chronisch ziek EN omniostatuut betaal je 1,00 Euro met GMD en 1,50 euro zonder GMD.

Ook op huisbezoek kan er nu elektronisch gefactureerd worden zodat ook hier de derde betalersregeling kan toegepast worden voor iedereen

Afhankelijk van uw sociale status is het remgeld verschillend naargelang het statuut derde betalersregeling of statuut chronische ziekte of normaal verzekerde.

De arts zal de rest van het bedrag elektronisch factureren aan het ziekenfonds en daarvoor is het nodig dat uw identiteitskaart ingescand wordt zodat de mutualiteitsgegevens altijd up to date zijn.

TOESTEMMING DELEN MEDISCHE GEGEVENS

Je kan zelf via de computer toestemming geven om ook je medische gegevens te delen.Dan kan de arts een samenvatting van je medisch dossier op een server zetten zodat het toegankelijk is voor iedere zorgverlener mits jouw toestemming.

Jouw toestemming kan je ofwel mondeling geven aan de arts ofwel via

                              www.patient.consent.be