Raadplegingen

 

Breng bij elk bezoek  aub uw elektronische identiteitskaart mee!

Vermeld bij het maken van een afspraak aub de reden van uw contact.
Als  hiernaar gevraagd wordt, dan gebeurt dit in naam van de arts om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De praktijkassistenten zijn (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Raadpleging na afspraak
U kiest ten allen tijde zelf welke arts u wil raadplegen.
Gelieve zeker te vermelden als u voor de eerste keer in de praktijk komt.

De snelconsultatie
Raadplegingen op de dag van de aanvraag zijn steeds mogelijk, maar enkel via de snelconsultatie die is voorbehouden voor niet-planbare zorg en crisisinterventies.

Raadpleging op afstand:
Vanaf 1 augustus 2022 creëerde het RIZIV nieuwe codes en regels voor raadplegingen op afstand en wordt een onderscheid gemaakt tussen telefonische raadpleging en videoraadpleging.

Telefonisch:    014 592295
Alle telefonische contacten verlopen in eerste instantie via de centrale desk.
U belt bij voorkeur tussen 10U en 12U in de voormiddag.

Email
Voor opname in het emailbestand, stuur uw naam naar: deblauwetijd@gmail.com
Hiermee geeft u de praktijk inherent toestemming om u uit te nodigen voor alle zaken die uw gezondheid aanbelangen, alsook om u op de hoogte te houden van de lopende projecten in De Blauwe Tijd.
Onderzoeksresultaten en informatie kan u zelf langs deze weg ook opvragen.

Huisbezoeken
Kom aub op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn uitermate uitzonderlijk en voorbehouden voor bedlegerige patiënten. Dit geldt zeker ook voor de terugkerende huisbezoeken bij bejaarden.
Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur.
Patiënten met vervoersmoeilijkheden kunnen beroep doen op de praktijkchauffeur!