ViBB: Verslavings Intensieve Balans Begeleiding

Dokter Regine Mondelaers
Verslavingslijn: 0475 280776
Email: jojbalans@gmail.com

Wegens de aktuele Covid-19 epidemie voorlopig niet van toepassing!

De ViB-Begeleiding ( ViBB= Verslaafden Intensieve Balans Begeleiding ) is
een vernieuwende wetenschappelijke therapie die voor elke deelnemer in overleg en
op maat wordt samengesteld, met het doel deze zo efficiënt en comfortabel mogelijk te begeleiden naar een nuchter en waardevol leven.

De organisatie en coördinatie van deze kleinschalige, professionele begeleiding gebeurt in Medische praktijk ‘De Blauwe Tijd’ door dokter Regine Mondelaers, huisarts en
verslavingsarts, die in overleg met de patiënt het aangewezen traject uitstippelt en de
persoonlijke sessies en groepsreflecties begeleidt.

Omdat verslaving niet alleen een ziekte is van de patiënt , maar veelal ook de naaste
omgeving meetrekt in een negatieve spiraal, worden ook de gezinsleden
volop betrokken in de begeleiding.

Het ontnuchteringsproces verloopt voor iedereen via dezelfde fases,
maar elke persoon en elke situatie is toch weer anders.
Voor bespreking van uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden tot begeleiding kan u
rechtstreeks contact opnemen via het bovenstaande e-mail adres en telefoonnummer

De contacten met de verslavingsarts bestaan uit inzichtsgesprekken en reflectie-kansen (‘huistaken’).
Deze vormen samen met de dag-structuurplanning de basis van de behandeling.
● Inzichtsgesprekken
Persoonsgerichte ACTief-herstel- begeleiding met oefeningen
● Reflectiekansen
Opdrachten en oefeningen die de deelnemer zelfstandig volbrengt
● Structuurplanning
Heilzame dag- en week-structuurplanning in overleg tussen arts, patiënt en diens omgeving

De basis-sessies met de verslavingsarts kunnen ter plaatse uitgebreid worden met diverse andere vormen van begeleiding, zo nodig tot een voltijds programma, begeleid door een team van professionele zorgverleners:
artsen, psycholoog, kinesisten, mindfulnesstrainer, maatschappelijk assistente, …

➢ De informatiesessies hebben steeds plaats in kleine groep en het programma wordt
aangepast aan de noden van elke groep.
● Medische en gedragsgeneeskundige informatie
● Psycho- educatie en neuropsychologische informatie
● Zelfzorg, time-management en planning

➢ De vaardigheidstrainingen hebben veelal plaats in kleine groepjes en omvatten :
● AFK (Autonome Focus Keuze):
Lichaamsgerichte observatie- en aandachtstraining in diverse omstandigheden:
➔ Huishoudelijke taken
➔ Creatieve activiteiten
➔ Natuurmomenten
➔ Sociale contacten
➔ …
● Relaxatietrainingen
Diverse methoden om tot rust te komen
● Ademcoaching
Specifieke ademhalingstraining
● Lichaamsbeweging
Coretraining, cardiotraining, zwemmen, mindful walking, stiltewandelingen, yoga,…
● Meditatie

➢ Het algemene programma kan volgens noden en wensen aangevuld worden met individuele begeleidings- en behandelingsmomenten zoals sport, huishoudelijke educatie, massage,aquatherapie, systeemopstellingen met paarden, administratieve bijstand en educatie, …