Welkom

 

Welkom in De Blauwe Tijd

 

‘De Blauwe Tijd’ is de vernieuwde  huisartspraktijk van dokter Régine Mondelaers.

Bij de reorganisatie in 2014 werd  de unieke arts-patiëntrelatie het brandpunt  van een uitgebreide en integrale lange-termijn-gezondheidszorg .


In de Blauwe Tijd kiest  u als patiënt  één  huisarts , die u doorlopend  persoonlijk begeleidt bij al uw gezondheidsperikelen. Uw  huisarts werkt in een team van artsen, medische studenten  en  erkende, gespecialiseerde  zorgverleners, die zo nodig elkaar  -en U!-  kunnen bijstaan in het praktijkgebouw zelf, dat daarvoor multimodaal werd aangepast.

 De huisarts…

 

… begeleidt de patiënt op alle leeftijden,  bij alle mogelijke medische aangelegenheden en is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: Medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier wordt getracht  een continue, integrale en persoonlijke  eerstelijnszorg te bieden.

In de moderne geneeskunde zijn multidisciplinaire en multimodale zorg geen holle begrippen meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) proberen we via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. De huisarts heeft hierin een initiërende en coördinerende rol.

 Dokter Régine Mondelaers…

studeerde af als huisarts aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1992. Na 20 jaar ervaring als solo-arts voerde zij op 1 september 2014 een resolute  praktijkreorganisatie  door, waardoor ook de nodige tijd, ruimte en expertise gecreëerd werd voor een aktieve en grondige begeleiding van zelfgestuurde gezondheidsfaktoren, die  steeds belangrijker worden  in het aktuele zorgklimaat.