Mission Statement

De Blauwe Tijd is
Een medische groepspraktijk voor huisartsgeneeskunde en  de professionele begeleiding van gezondheidsgedrag.

 

De Blauwe Tijd is
Een originele huisartsenpraktijk, transdisciplinair uitgebreid voor de
Gecentraliseerde  Ambulante Multi Modaal Aanpak van Zelf-stuurbare Ziektefactoren (GAMMAZZ).

 

De Blauwe Tijd is
Een patiëntgerichte transdisciplinaire huisartsenpraktijk waar *(…..)
De consultatie-structuur wordt aangepast aan de actuele zorgnood,
In een voortdurende zoektocht naar Efficiënte professionele zorg
met het oog op Duurzame gezondheid en Waardevol functioneren
Voor alle betrokkenen

*…..Binnen het wettelijke (Riziv), academische (KUL, ICHO, WHO) en deontologische (Orde van Geneesheren) kader en met oog voor de principes van deugdelijke Geneeskunde (Hippocrates)

 

De Blauwe Tijd

Heeft een dubbele missie:

  1. Elke zorgvraag van elke patiënt zorgvuldig en efficiënt beantwoorden -én
    vanuit die zorgvraag patiënten stimuleren tot zelfgestuurd gezondheidsgedrag en geplande zorg op lange termijn (PGP)
  1. Ontwikkeling van een adequate aanpak van zelf-stuurbare ziektefactoren op basis van huisartsgeneeskundige kenmerken – én implementatie ervan in de huisartspraktijk (BLT)

 

Heeft volgende medische organisatiedoelen:
Preventie van beschavingsziekten en hun gevolgen
Verhoging van bio-psychosociale weerbaarheid en flexibiliteit
 Maximalisatie van Zelfeffectiviteit en Zelfredzaamheid

 

De Blauwe Tijd
wil zelf de belichaming zijn van gezondheidsgedrag door de organisatie en realisatie van uitgebalanceerde multidisciplinaire activiteiten binnen een efficiënt tijdskader en in een stimulerende omgeving.

Als model-praktijk willen wij alle betrokkenen inspireren en daarnaast:
○ Patiënten optimaal begeleiden vanuit/ in de praktijk zelf
○ Een excellente leef-,leer- en werkomgeving creëren
○ Een superieure toekomstgerichte opleidingsplaats bieden
○ Een mogelijk model voor implementatie van  professionele herstelgerichte begeleiding van gezondheidsgedrag   in de huisartspraktijk perfectioneren
○ Een toonbeeld zijn van ‘Best Practice’ in de aanpak van zelf-stuurbare ziektefactoren