Inschrijving

Bij uw inschrijving:
Gelieve aan ons te bezorgen:
Uw electronische identiteitskaart
12 Klevers van uw ziekenfonds
Vaccinatiekaart
Bloedgroepkaart
Contactgegevens van uw vorige huisarts
Alle medische documenten in uw bezit
Uw dagdagelijkse medicatie

Recente berichten