E-mail

 


Voor opname in het emailbestand, stuur uw naam naar:
deblauwetijd@gmail.com
Hiermee geeft u de praktijk inherent toestemming om u uit te nodigen voor alle zaken die uw gezondheid aanbelangen, alsook om u op de hoogte te houden van de lopende projecten in De Blauwe Tijd.
Onderzoeksresultaten en informatie kan u zelf langs deze weg ook opvragen.

 

Belangrijk Bericht!
Het oorspronkelijke (outlook) adres van De Blauwe Tijd werd op 4 juni 2018 gehacked , is niet langer toegankelijk  en MAG NIET MEER GEBRUIKT WORDEN!
Indien u wil blijven gebruik maken van het email-verkeer in de praktijk, gelieve een blanco mail te sturen vanaf uw email-adres naar ons NIEUWE e-mailadres:
deblauwetijd@gmail.com

 

E-mail van De Blauwe Tijd: gebruiksafspraken

 • Allereerst wordt benadrukt dat uw elektronisch medisch dossier NIET gelinkt is aan het email-adres van de praktijk. Voor uw medische gegevens worden gehomologeerde en beveiligde programma’s gebruikt waarbij het online-verkeer verloopt via het nationale e-health-platform.                      
 •  Ook bij de voorbije  hacking waren de medische dossiers op geen enkele manier betrokken!
 • Nooit ofte nimmer zullen wij via dit email-adres iets van u vragen, en zeer zeker geen geld. Om het beroepsgeheim te vrijwaren en misverstanden te voorkomen wordt delicate  informatie steeds persoonlijk door de arts ter plaatse meegedeeld (dus ook niet telefonisch).
 • Het e-mailadres van de praktijk wordt enkel spontaan gebruikt om algemene informatie en vrijblijvende uitnodigingen te versturen en dan nog alleen maar nadat u zelf eerst éénmalig persoonlijk een mail aan ons stuurde (meestal bij de inschrijving) bij wijze van instemming.
 • Indien u zelf een bericht aan het praktijkmail-adres stuurt, krijgt u uiteraard antwoord, meestal per standaard -mail. Deze methode kan van pas komen voor:
  • Onderzoeksresultaten (code)
  • Vragen rond medicatie
  • Afspraken

         

Recente berichten