Wachtdienst en spoedgevallen

Wachtdienst tijdens de week

Voor dringende medische problemen buiten de openingsuren van de praktijk kan u beroep doen op de huisarts van wacht. Bel dan naar volgend telefoonnummer: 0900/10 512

Wachtdienst tijdens het weekend

Voor dringende medische problemen tijdens het weekend of feestdagen kan u beroep doen op de huisartsenwachtpost ZORA.
U neemt best eerst telefonisch contact op om een afspraak te maken. Het telefoonnummer: 0900/10 512
De wachtpost bevindt zich in het Sint Jozef ziekenhuis, u gaat naar binnen via de dienst spoedgevallen. GZA Campus Sint-Jozef Mortsel – Ingang via SPOED – Jordaenslei – Mortsel

Twijfel je of je een consult nodig hebt? Dan kan deze website behulpzaam zijn: https://www.moetiknaardedokter.be/ moetiknaardedokter.be

Bij levensbedreigende situaties

Bij levensbedreigende situaties belt u het Europees noodnummer: 112