Nieuwe patiënt

Omwille van grote drukte hebben we een patiëntenstop. We kozen hiervoor om de kwaliteit van zorgen te kunnen blijven waarborgen binnen onze praktijk. Indien u geen vaste huisarts hebt in Mortsel en u woont binnen onderstaand gebied, kan u zich aanmelden voor de wachtlijst per e-mail. Per uitgeschreven patiënt raadplegen wij onze wachtlijst in volgorde van aanmelding.
Voor dringende acute zorg kan u in onze regio steeds terecht bij de huisarts van wacht op het nummer 0900/10 512, er is op dit nummer dag en nacht een huisarts bereikbaar, zowel in de week als tijdens het weekend.

Woont u buiten dit gebied of heeft u reeds een huisarts in Mortsel? Dan kan u zich niet aanmelden voor de wachtlijst. U zoekt dan best een huisarts dichterbij. Op deze manier hopen wij het groeiende huisartsentekort in Mortsel te kunnen blijven opvangen. Dit sluit aan bij onze visie waarbij we ons willen profileren als een wijkpraktijk (zie missie & visie).

Patiënten die buiten deze zone wonen en reeds een Globaal Medisch Dossier hebben in onze praktijk kunnen voorlopig nog verder beroep op ons blijven doen. Wel moedigen we sterk aan om een huisarts dichter bij huis te zoeken. Dit sluit aan bij onze visie waarbij we ons willen profileren als een wijkpraktijk.