Missie & visie

Missie

We willen graag kwaliteitsvolle, veelzijdige en wetenschappelijk onderbouwde eerstelijnszorg aan patiënten bieden. Hierbij richten we ons vooral op de patiënten van de wijk en nabijgelegen wijken om persoonsgerichte, laagdrempelige zorg te kunnen garanderen.

Door met gepast en modern materiaal te werken biedt ons praktijkgebouw de juiste mogelijkheden voor adequate zorg. Geneeskunde is echter een multidisciplinaire zorg. Wij werken dan ook graag in nauw overleg met verschillende paramedici en specialisten.

Visie

We startten deze huisartsenpraktijk in maart 2018. Het idee om samen te werken bestaat echter al veel langer. We willen als één team werken waarbij we dezelfde normen en waarden hanteren. We willen op wetenschap onderbouwde zorg bieden (EvidenceBased Practice) waarbij we streven naar “met zo min mogelijk” (medicatie, ingrepen), zo groot mogelijke zorgkwaliteit te leveren.

We bewerkstelligen dit met wekelijks overleg en volgen regelmatig bijscholingen.

We werken als één huisartsenteam zonder onze eigenheid als huisarts te verliezen.