Attesten voor noodzakelijke verplaatsingen i.k.v. COVID-19

Wij krijgen regelmatig de vraag naar attesten voor noodzakelijke verplaatsingen. Er werd navraag gedaan bij de korpschef van de Aalsterse politie en men liet ons weten dat er geen noodzaak is voor dergelijke attesten.