Druk in PLAN

Het is momenteel nog altijd erg druk in PLAN.

U ziet het minder uitgebreid in het nieuws, maar er blijven echt veel infecties circuleren. Dit zorgt nog altijd voor veel werk en overuren bij al onze artsen. Ook wij hebben soms met besmettingen te maken bij onszelf of ons gezin, zodat we bovendien niet altijd voltallig zijn.
We zorgen er nu ook voor dat iedereen eens een weekje verlof kan nemen.

Het is fijn als u rekening houdt met hoe u ons kan helpen om alles georganiseerd te krijgen.

We horen dat het soms moeilijk is om ons telefonisch te bereiken. Dat is zeker zo als er veel mensen opbellen op het moment dat er maar één secretaresse aanwezig is. Hebt u een niet-dringende vraag (bijvoorbeeld over een voorschrift, vragen over vaccins, administratie): stuur een e-mail in plaats van te telefoneren.

Wacht niet tot het laatste moment om administratieve vragen of voorschriften te vragen: als we minstens 2 werkdagen de tijd hebben dan kan dit het best en correct verwerkt worden.

Hebt u een vraag gesteld en verwacht u een telefoontje van ons, hou er dan rekening mee dat u het nummer niet altijd kan herkennen. Soms bellen we ook anoniem met onze GSM toestellen.

Huisbezoeken vragen helaas van langsom meer tijd. Kom zoveel mogelijk op raadpleging.

Toon begrip als we geplande of dringende huisbezoeken moeten herschikken: soms moeten we iemand anders sturen of moeten we het afgesproken tijdstip wijzigen om er voor te zorgen dat iedereen op het einde van de dag of de week de nodige zorg heeft gekregen.

Tenslotte: stel niet uit om een raadpleging te vragen bij gezondheidsproblemen. Het is altijd beter om een nieuw probleem snel te ontdekken dan om alle klachten te laten bij elkaar komen en verergeren.

Het is altijd beter om een chronisch probleem volgens de noodzaak en afspraken op te volgen dan om uw bloedafnames of jaarcontroles eens over te slaan.

Dank je wel!

Team PLAN