Praktijkinfo

Onze Visie

Wij willen…

Samen met u een plan opstellen in ziekte en in gezondheid.
Toegankelijk zijn, ongeacht geaardheid, godsdienst, taal of sociale status.
U de tijd geven om gehoord te worden.
Met u samenwerken: we moedigen aan en geven advies, waar u nadien mee aan de slag mag.
Werken met respect voor de patiënt, onze collega’s en voor onze eigen grenzen.
Wetenschappelijk onderbouwd te werk gaan.
Jonge artsen een goede leeromgeving bieden en ook via hen onze eigen kennis bijschaven.

 

Huisregels

Raadplegingen

 • Raadplegingen zijn altijd op afspraak. U kan een afspraak online of telefonisch vastleggen.
 • 1 afspraak = 1 patiënt. Indien u met verschillende personen langskomt, gelieve dan voor elke patiënt een aparte afspraak te reserveren om zo de wachttijd voor de volgende patiënten te beperken.
 • Voor complexe problemen, preoperatieve onderzoeken, spirometrie, psychologische gesprekken, kleine heelkunde, verzekeringsonderzoek… voorzien we graag meer tijd. We vragen u deze afspraken telefonisch te maken.
 • Online ziet u beschikbare afspraken. Belt u voor een afspraak, geef dan uw voorkeur op van moment, dan zoeken wij wie er op dat moment beschikbaar is, of kies voor een specifieke arts, dan zoeken wij het snelst beschikbare moment.
 • Kom op tijd. Als u dreigt te laat te komen, geef ons een seintje. 
 • Breng uw eID en de kidsID of ISI+ kaart voor uw kinderen altijd mee op raadpleging.

Niet tijdig geannuleerde afspraken

Wij hechten veel belang aan een goede organisatie van onze praktijk. Zo kunnen we zoveel mogelijk geplande en dringende zorgen garanderen.

Onverwachte afwezigheid van patiënten op een gemaakte afspraak brengt deze organisatie en dienstverlening in gedrang. Indien u tijdig annuleert, dan maakt dit een plekje vrij voor andere patiënten.

Conform de adviezen van de orde van artsen vragen wij vanaf 1/1/2024 volgende schadevergoeding voor een niet-tijdig geannuleerde afspraak:

 • 10 EUR indien een gewone afspraak werd geboekt
 • 15 EUR als u een gesprek geboekt had.

U kan elektronisch uw afspraak annuleren of verplaatsen tot 2 uur voor de afspraak. Duikt een probleem op minder dan 2 uur voor de afspraak dan moet u telefonisch contact opnemen. Indien u minder dan 2 uur op voorhand verwittigt, of niet verwittigt, dan geldt de bovenstaande schadevergoeding.

Huisbezoeken

 • Enkel voor patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
 • Enkel telefonisch te boeken (en bij voorkeur voor 10u die dag).
 • U kan een dag kiezen waarop u het huisbezoek nodig hebt, dan kijken wij welke arts op dat moment beschikbaar is. Hebt u een probleem dat niet dringend is en u wil het met een specifieke arts bespreken op huisbezoek, dan kijken wij wanneer die arts beschikbaar is.

Voorschriften, medische attesten

 • Uw arts voorziet op raadpleging voldoende voorschriften tot een volgende controle. Breng bij elke consultatie best een lijstje mee met wat u nog in voorraad hebt. 
 • Voor het correct invullen van allerlei attesten is meestal opzoekwerk in het dossier en klinisch onderzoek nodig. Maak hiervoor dus best een afspraak.
 • Wanneer we toch zonder raadpleging een voorschrift of attest kunnen maken, rekenen we hiervoor een advies aan.

 

Beperkte patiënteninstroom

Om de zorg voor onze patiënten kwaliteitsvol te houden en de zorgcontinuïteit te kunnen blijven aanbieden, moeten we de instroom van nieuwe patiënten (tijdelijk) beperken.

Dit betekent dan ook dat we geen “bezoekers” kunnen ontvangen: als uw eigen arts met vakantie is, gelieve u te wenden tot de aangestelde vervangarts, dit om onze eigen patiënten vlot te kunnen blijven behandelen.

Als u wil inschrijven in onze praktijk, dan mag u ons secretariaat telefonisch of via e-mail contacteren. We vragen uw contactgegevens, uw adres en waarom u bij onze praktijk wilt inschrijven.  We trachten u na een week te laten weten of we u kunnen aannemen als patiënt. Bij het nemen van deze beslissing houden we rekening met de afstand tot onze praktijk en of er al inwonende gezinsleden bij ons ingeschreven zijn. We nodigen nieuwe patiënten nadien uit voor een kennismakingsgesprek waarbij we uw medisch dossier opstellen. We gaan samen door de belangrijkste gegevens uit uw voorgeschiedenis, uw medicatielijst, vaccinaties, bespreken preventieve onderzoeken en zo nodig maken we samen een opvolgplan voor uw chronische aandoening(en).

Voor ingeschreven patiënten die verhuizen of opgenomen worden in een RVT (rust- en verzorgingstehuis) bekijken wij ook de best mogelijke oplossing in functie van uw mobiliteit en de bereikbaarheid van het RVT.

 

Opleidingspraktijk

We zijn trots een opleidingspraktijk te zijn. Dit wilt zeggen dat we jonge collega’s de ideale omgeving willen bieden om bij te leren en te groeien. Ook wij steken op onze beurt een en ander op van onze HAIO’s (huisartsen in opleiding) en stagiairs.

Dr. Houtman en dr. Samyn zijn onze praktijkopleiders. Zij begeleiden de HAIO’s tijdens hun laatste opleidingsjaren om zich verder te vormen tot erkend huisarts. Onze HAIO’s werken 4 dagen per week mee in de praktijk, op dinsdag krijgen ze tijd voor hun studie en wetenschappelijk werk. Een HAIO mag alle taken, raadplegingen en huisbezoeken als huisarts zelfstandig uitvoeren. Zij kunnen ook op elk moment een collega van het vaste team bereiken voor overleg.

We verwelkomen daarnaast ook regelmatig stagiairs geneeskunde in onze praktijk. Afhankelijk van hun opleidingsjaar komen ze enkel voor een kijkstage of mogen ze al meerdere vaardigheden onder toezicht uitvoeren.

Occasioneel lopen ook studenten verpleegkunde  en studenten medisch secretariaat stage in onze praktijk.

Dr. Samyn is ook stagecoördinator. Dit houdt in dat hij een groep opleidingspraktijken en HAIO’S begeleidt. Dit is in principe voorzien op dinsdagnamiddag, maar enkele keren per jaar zijn er ook coachings, opleidingen of examens op andere dagen waardoor raadplegingen verplaatst moeten worden. Dank voor uw begrip hiervoor.

GDPR

We springen zorgvuldig om met uw gegevens. Voor het gebruik van E-health services hebben we uw rijksregisternummer en kaartnummer nodig. Daarom lezen we uw eID regelmatig in.