Visie

In deze groepspraktijk zijn we met twee huisartsen en twee huisartsen in opleiding. We streven onderlinge samenwerking na, met ruimte voor overleg. De patiënt is vrij om te kiezen bij welke arts hij op consultatie komt. Voor een huisbezoek houden we rekening met uw eventuele voorkeur, maar omdat dit niet altijd past in de werkregeling kan het voorvallen dat één van de collega’s het huisbezoek op zich neemt.

Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een gemeenschappelijk dossier. We hechten veel belang aan het beroepsgeheim en geven nooit medische gegevens door zonder uitdrukkelijke toestemming.

We bieden je een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aan. In samenwerking met jou streven wij een integrale zorgverlening na vanuit de overtuiging dat je welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekten maar ook door sociale, maatschappelijke en milieufactoren en je eigen beleving.

We willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (artsen – specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen) en met de bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen).