Een afspraak maken

Wij werken enkel en alleen op afspraak. Hierdoor zijn de wachttijden minimaal en kunnen wij efficiënt werken.

Maak bij voorkeur je afspraak via de website of per telefoon tussen 8u en 12u. Kan je niet (tijdig) aanwezig zijn, gelieve ons te verwittigen. 

We voorzien één afspraak per persoon. Als je extra tijd nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld voor een ingreep of een gesprek, of kom je met twee personen, dan maak je de afspraak telefonisch. Vermeld duidelijk dat je een dubbele afspraak wil vastleggen.


Tussen 12u en 15.00u zijn we telefonisch enkel bereikbaar voor spoedgevallen. 


Om een afspraak te kunnen maken via de website heb je een paswoord nodig. Je kan jezelf registreren via de website, je paswoord wordt dan geactiveerd via mail. Dit geldt enkel voor onze huidige patiënten (cfr patiëntenstop). Je kan ook inloggen met je e-id.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Vraag tijdig het huisbezoek aan, bij voorkeur tussen 8u en 10u ‘s morgens. Uiteraard kan je voor een spoedgeval altijd telefonisch contact opnemen.

Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen worden door alle artsen huisbezoeken afgelegd binnen het gebied hieronder afgebeeld. Buiten deze ‘grenzen’ kan in onderling overleg met je huisarts gekeken worden of huisbezoeken mogelijk zijn.

Wachtgebied - plus naam