Griepvaccinatie

Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt een griepvaccin aangeraden voor volgende risicogroepen:

 • Personen met risico op complicaties, d.w.z:
  • Personen van 65 jaar en ouder
  • Alle personen vanaf 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
  • Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
  • Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2
  • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.
 • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector (binnen en buiten zorgsinstellingen)
 • Personen die onder hetzelfde dak wonen (cocoonvaccinatiestrategie) als:
  • Personen met risico op complicaties
  • Kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap.

De toediening zal gebeuren via dezelfde procedure als voorgaande jaren.

Er worden voor het plaatsen van het griepvaccin 2 momenten voorzien, namelijk:

 • Woensdag 8 november 2023      van 10u tot 12u
 • Dinsdag 21 november 2023    van 17u tot 19u

Belangrijk!

U dient vooraf uw vaccin op te halen bij de apotheek en heeft hiervoor geen voorschrift nodig.

 

Indien u een van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben kan u best uw vaccinatie uitstellen en even contact nemen met de praktijk om een ander moment in te plannen.