Je kan bij ons terecht voor:

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Als huisarts willen wij openstaan voor de gezondheidsproblemen van onze patiënten. Iemand die gezond is, voelt zich goed in zijn vel, zowel lichamelijk als emotioneel en sociaal.

We willen samen met de patiënt zoeken op welke manier hij of zij terug gezonder kan functioneren.

Huisartsen willen ter beschikking staan zowel voor jong als voor oud, zowel voor acute ziekten als voor chronische aandoeningen. Het voorkomen van gezondheidsproblemen is erg belangrijk en daarom besteden we ook aandacht aan preventie.

Naast consultaties voor verkoudheden, bloeddrukcontrole, bronchitis, verstuikte voet, e.d. kan je terecht voor een heel aantal andere zaken zoals:

 • Bloedafname
 • Gynaecologisch onderzoek. Bespreken van anticonceptiemethoden. Uitstrijkje afnemen
 • Nazicht van het gehoor en verwijderen van oorproppen
 • Wondzorg, hechten van snijwonden
 • Begeleiding van chronische aandoeningen (hoge bloeddruk, suikerziekte, longziekten…)
 • Thuisbloeddrukmeting
 • ECG (elektrocardiogram)
 • Longfunctie onderzoek
 • Advies geven in kader van verwijzing naar medische specialisten
 • Coördineren van thuiszorg
 • Coördineren van preventieve onderzoeken (borst, darm, baarmoederhals…)
 • Sportongevallen
 • Arbeidsongevallen
 • Taping bij verstuikingen
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Onderzoek en opvolging van pasgeboren baby’s en kinderen
 • Behandeling van breuken met gipsverband
 • Verwijderen van huidgezwelletjes en huidvlekken, wratten
 • Coördineren van palliatieve thuiszorg en stervensbegeleiding
 • Onderzoek van de voet en verzorging van wratten en nagelafwijkingen
 • Onderzoek van het geheugen
 • Algemene check-up
 • Bijhouden en bespreken van medische dossiers en verslagen
 • Begeleiding bij gezins- en levensvragen
 • Bespreken seksuele problemen
 • Ondersteunende gesprekken
 • Vaccinaties van kinderen
 • Reisvaccinaties –en advies
 • Informatie verstrekken rond ziekte en gezondheid