Welkom

Vaccinatie griep, klik hier voor meer informatie!

Corona-update 04/09/2020

Beste patiënt,

Hieronder vind je info omtrent reizen in corona-tijden:

Corona-testen: wanneer je vertrekt naar het buitenland en ze vragen een test, gelieve hier bij de volgende adressen een afspraak te maken:

 • AKL (Algemeen Klinisch Labo) gelegen te Lier: 03/489 25 07
 • CMA (Centrum voor Medische Analyse) gelegen te Antwerpen: 03/231 36 89
 • ITG (Centrum voor Tropische Geneeskunde): gelegen te Antwerpen:03/247 66 66
 • MLM (Medisch Labo Medina): gelegen te Dendermonde: 052/25 80 25

Corona-testen: wanneer je terugkomt van het buitenland (oranje of rode zone), gelieve dan een afspraak te maken met onze praktijkassistente Kim.

 

Corona-update 27/08/2020

Beste patiënt,

Door de corona-pandemie is ook de normale werking van de praktijk wat gewijzigd: er is tijd nodig voor corona-testen, poetsbeurten, telefonische consulten, triagewachtdiensten, enz.

Het blijft ook belangrijk dat dringende problemen de dag zelf kunnen gezien worden en dat ernstige problemen niet uitgesteld worden.

Aangezien de beschikbare tijd kleiner is, is de elektronische agenda aangepast.

Er staan minder afspraken open die zelf kunnen ingevuld worden.

‘s Ochtends gaan wel meer “dagafspraken” open die bedoeld zijn voor zaken die niet lang kunnen wachten. Tijdens deze afspraken wordt slechts één probleem behandeld. Dit zijn de “snelle consultaties” waarvoor slechts 10 minuten gerekend wordt.

Voor spoedgevallen wordt eveneens tijd voorzien. Hiervoor dien je altijd telefonisch contact op te nemen.

Wanneer je vermoedt een ernstig probleem te hebben, neem dan ook telefonisch contact op zodat een afspraak kan ingepland worden.

Telefonisch consult: Wanneer je enkel voorschriften nodig hebt of een kleine vraag hebt die telefonisch kan behandeld worden, kan je hiervoor telefonisch een aanvraag doen. Je wordt dan terug gebeld door een arts. Die bekijkt of een controle moet ingepland worden of niet.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die niet zelfstandig naar de praktijk kunnen komen.

Op  woensdag tussen 8u en 10u kan u een afspraak maken voor een bloedonderzoek bij een verpleegkundige. De reden van het bloedonderzoek wordt op voorhand met uw arts besproken (tijdens een raadpleging of telefonisch) zodat een aanvraagbon klaargemaakt kan worden.

Vragen omtrent het griepvaccin? Binnenkort meer uitleg hierover op onze website.

 

Bij twijfel, neem gerust telefonisch contact op zodat we kunnen bekijken hoe we jou zo goed mogelijk kunnen verder helpen.

We danken jullie hartelijk om al maanden begripvol om te gaan met steeds wisselende maatregelen!

 

Corona-update 08/06/2020

Vanaf 8 mei kan u terug zelf afspraken maken in onze online agenda.

Hieronder zijn nog enkele aanbevelingen om te volgen:

1.Indien uw antwoord ‘ja’ is op één van volgende vragen, maak dan geen online afspraak, maar neem telefonisch contact op:

 • Hebt u koorts?
 • Hebt u een hoest? Of hoest u meer en anders dan gebruikelijk?
 • Bent u kortademig?
 • Hebt u last van meer slijm?
 • Hebt u een pijnlijk gevoel in de spieren?
 • Hebt u last van neusloop? Een verstopte neus? Niezen?
 • Ruikt u minder goed?
 • Hebt u last van smaakverlies?
 • Heeft u diarree?
 • Hebt u klachten van misselijkheid of braken?
 • Bent u recent in contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt of is een gezinslid COVID-19 positief? Of heeft een gezinslid koorts of andere tekenen van COVID-19?

2. Indien u enkel en alleen voorschriften nodig heeft en verder geen klachten hebt, gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen en geen consultatie te boeken.

 

Corona-update 30/04/2020

Vanaf 4 mei kunnen afspraken voor acute zorg of chronische patiënten weer stilletjes aan ingepland worden. Om zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtzaal te hebben, is elke consultatie op afspraak na telefonisch contact.

Indien uw probleem ook via een telefonische- of videoconsultatie kan opgelost worden, dan wordt hier nog steeds de voorkeur aan gegeven. U mag dit gerust op voorhand melden.

Patiënten met een vermoeden van een corona besmetting of die in het gezin of nabije omgeving een corona besmetting hebben, krijgen nog steeds geen afspraak en worden telefonisch verder geholpen en doorgestuurd indien nodig.

Hierbij enkele richtlijnen die u zeker moet naleven indien u op consultatie komt:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht
 • Ontsmet uw handen als u de praktijk binnenkomt
 • Kom alleen naar uw afspraak (laat uw partner/kinderen thuis)
 • Een kind mag begeleid worden door max. 1 ouder/begeleider
 • Volg de instructies goed op
 • Neem plaats op de stoel die u toegewezen krijgt in de wachtzaal
 • Kom stipt op tijd: niet vroeger, maar zeker ook niet later

Voor ieders veiligheid is de consultatie duur opgetrokken naar 30 minuten zodat er voldoende tijd is tussen de volgende patiënt zodat we alles tussen 2 patiënten door kunnen ontsmetten. Hierdoor zijn er wel minder consultaties mogelijk per dag, gelieve hier begrip voor te hebben. 

 

Corona-update 21/03/2020

De gouden regel

Als je klachten hebt van een onderste of bovenste luchtweginfectie (hoesten, snotteren, keelpijn, koorts, …), ga niet naar de wachtzaal van je huisarts, ga niet naar een triagepost en ga niet naar de spoed maar BEL je huisarts.

Op basis van een telefonische triage zal je huisarts een verder advies geven. Bij milde klachten zal je thuis moeten uitzieken, bij ernstige klachten word je doorverwezen naar de triagepost waar een fysiek onderzoek kan gebeuren. Als het nodig is, verwijst de triage-arts door naar spoed.

Je kan niet zonder verwijsbrief van de huisarts naar een triagepost.

Bij ernstige klachten tijdens het weekend: bel de wachtpost op 03 886 16 16

 

Corona-update 16/03/2020

Advies BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie):

Gebruik geen NSAID’s (zoals Ibuprofen, Nurofen, Spidifen, Brufen, …) of Acetylsalicylzuur (aspirine) voor koortswering bij mogelijk covid-19 (coronavirus-infectie). Er zijn aanwijzingen dat dit het verloop van de ziekte negatief kan beïnvloeden.

Bij koorts kan u paracetamol (Dafalgan,Perdolan) innemen.

 

Corona-update 15/03/2020

Beste patiënten

Om iedereen de volgende weken op een goede manier verder te helpen en de overdracht van het Corona-virus zo veel mogelijk te beperken, nemen we een aantal maatregelen.

Alle afspraken kunnen nu alleen per telefoon geboekt worden, het online afsprakensysteem wordt tot aan de paasvakantie afgesloten.

Niet dringende afspraken trachten we uit te stellen. Voorschriften voor chronische medicatie kunnen per uitzondering via mail aangevraagd worden. Medische vragen dienen wel tijdens een (telefonische) consultatie gesteld te worden en niet via mail.

We vragen ook om NIET langs te komen met symptomen van keelpijn, hoesten, koorts of andere griepachtige klachten. Als je een van deze symptomen zou hebben, zullen we per telefoon met jou bespreken wat de beste aanpak is.

Je kan een afspraak maken telefonisch op het nummer 015/71 22 50.

We verwachten dat de telefoon vaak overbezet zal zijn. Je kan dan ook een mail sturen naar info@gpmarktplein.be. We trachten je dan zo snel mogelijk terug te bellen.

Veel dank voor jullie begrip

 


Een afspraak maken? Klik hier.

Elke ochtend worden een heel aantal “dagafspraken” open gesteld. Deze afspraken zijn bedoeld voor patiënten met acute ziekten.
Blijken toch alle afspraken volzet te zijn en is het nodig om dezelfde dag nog op raadpleging te komen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.


Het is volgens de GDPR-wetgeving verboden om laboresultaten via e-mail te versturen naar de patiënt. Om die reden vragen wij onze patiënten om resultaten telefonisch op te vragen, en niet via e-mail. Dit kan telkens tussen 9u en 12u. Praktijkassistente Kim zal u dan, na overleg met de arts, verder helpen.


Om een goede dienstverlening aan onze huidige patiënten te kunnen garanderen, geldt er sinds 1 juni 2015 een patiëntenstop. Dank voor uw begrip.


Bericht aan de vertegenwoordigers :

Vanaf januari 2019 worden er geen afspraken meer ingeboekt voor medisch vertegenwoordigers.