Covid-19

Beste patiënten,

Graag informeren we jullie met betrekking tot de nakende COVID-19 en griepvaccinaties. Gezien de verwachte piek van beide ziekten niet gelijktijdig valt, worden de vaccins in principe niet samen toegediend.

In verband met het COVID-19-vaccin:

Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt een extra COVID-19 booster vaccinatie aangeraden voor volgende risicogroepen:

 • Personen van 65 jaar en ouder
 • Personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen:
  • Longaandoeningen
  • Leveraandoeningen
  • Hartaandoeningen
  • Metabole aandoeningen zoals diabetes type 1 en 2
  • Neurologische aandoeningen en ernstige psychische aandoeningen zoals dementie
  • Bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down)
 • Alle personen met immuunstoornissen en hun gezinsleden
 • Zwangere vrouwen
 • Personen met obesitas (BMI ≥ 30)
 • Alle personen die in de zorgsector werken, in en buiten zorginstellingen
 • Personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening (worden in principe gevaccineerd in de zorgvoorziening)

 

Kinderen van 6 maanden tot 5 jaar worden NIET gevaccineerd in de praktijk.

Het betreft het vernieuwde COVID-vaccin gericht tegen de XBB-variant.

 

Er worden voor het plaatsen van het COVID-vaccin 2 momenten voorzien, namelijk:

 • Dinsdag 26 september 2023   van 13u tot 16u
 • Woensdag 18 oktober 2023    van 16u tot 19u

Indien geen enkele voorgestelde datum u past, kan u zich ook trachten te wenden tot een apotheek in uw buurt.

Het COVID-19 vaccin wordt gratis aangeboden door de Vlaamse Overheid en hoeft u NIET zelf te halen bij de apotheek. Wij voorzien de vaccins tijdens de geplande vaccinatiemomenten.

 

 

In verband met het griepvaccin:

Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt een griepvaccin aangeraden voor volgende risicogroepen:

 • Personen met risico op complicaties, d.w.z:
  • Personen van 65 jaar en ouder
  • Alle personen vanaf 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
  • Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling
  • Personen die in een instelling verblijven
  • Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
  • Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2
  • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.
 • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector (binnen en buiten zorgsinstellingen)
 • Personen die onder hetzelfde dak wonen (cocoonvaccinatiestrategie) als:
  • Personen met risico op complicaties
  • Kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap.

De toediening zal gebeuren via dezelfde procedure als voorgaande jaren.

Er worden voor het plaatsen van het griepvaccin 2 momenten voorzien, namelijk:

 • Woensdag 8 november 2023      van 10u tot 12u
 • Dinsdag 21 november 2023    van 17u tot 19u

Belangrijk!

U dient vooraf uw vaccin op te halen bij de apotheek en heeft hiervoor geen voorschrift nodig.

 

Indien u een van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben kan u best uw vaccinatie uitstellen en even contact nemen met de praktijk om een ander moment in te plannen.