Covid-19

Hierbij enkele richtlijnen die u zeker moet naleven indien u op consultatie komt:

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
  • Ontsmet uw handen als u de praktijk binnenkomt.
  • Kom alleen naar uw afspraak (laat uw partner/kinderen thuis).
  • Een kind mag begeleid worden door max. 1 ouder/begeleider.
  • Volg de instructies goed op.
  • Kom stipt op tijd: niet vroeger, maar zeker ook niet later.
  • Blijf buiten aan de deur wachten indien u ziek bent of niet goed voelt.

Advies BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie): Gebruik geen NSAID’s (zoals Ibuprofen, Nurofen, Spidifen, Brufen, …) of Acetylsalicylzuur (aspirine) voor koortswering bij mogelijk covid-19 (coronavirus-infectie). Er zijn aanwijzingen dat dit het verloop van de ziekte negatief kan beïnvloeden. Bij koorts kan u paracetamol (Dafalgan,Perdolan) innemen.

Afgelopen weekend besliste de Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid om vanaf 23 november de asymptomatische hoogrisicocontacten opnieuw te testen. U kan dan zelf een afspraak maken bij een zo dicht mogelijk triagepunt nadat u een bericht met code heeft gekregen van het contacttracingcenter.

Indien u meer info wenst over Covid-19, klik dan hier Ga naar ‘nieuws’ en klik vervolgens op ‘nieuwe teststrategie vanaf 23 november’.