Covid-19

Covid-vaccinatie risicogroepen 18-64 jaar.

Vanaf 8 april 2021 kan je zelf nagaan of je op de lijst staat van risicopatiënten, via www.myhealthviewer.be

Sta je niet op de lijst en denk je wel in aanmerking te komen, gelieve dan een mail te sturen naar info@gpmarktplein.be

Risicopersonen. Over wie gaat het?

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart-en vaatziekten
 • Obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI gelijk of hoger dan 30
 • Diabetes type I of II
 • Chronische aandoeningen van het zenuwstelstel
 • Dementie
 • Kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • Verhoogde bloeddruk van minstens 140 mmHG systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • Hematologische kankers (bv.leukemie) *
 • Transplantatie (ook zij die op de wachtlijst staan) *
 • Sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.Search.List.php?Ing=EN)
 • Chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden *
 • Chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • Syndroom van Down
 • Verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • Actieve HIV/AIDS

Voor de aandoeningen met een * wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

 

Hierbij enkele richtlijnen die u zeker moet naleven indien u op consultatie komt:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Ontsmet uw handen als u de praktijk binnenkomt.
 • Kom alleen naar uw afspraak (laat uw partner/kinderen thuis).
 • Een kind mag begeleid worden door max. 1 ouder/begeleider.
 • Volg de instructies goed op.
 • Kom stipt op tijd: niet vroeger, maar zeker ook niet later.
 • Blijf buiten aan de deur wachten indien u ziek bent of niet goed voelt.

Advies BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie): Gebruik geen NSAID’s (zoals Ibuprofen, Nurofen, Spidifen, Brufen, …) of Acetylsalicylzuur (aspirine) voor koortswering bij mogelijk covid-19 (coronavirus-infectie). Er zijn aanwijzingen dat dit het verloop van de ziekte negatief kan beïnvloeden. Bij koorts kan u paracetamol (Dafalgan,Perdolan) innemen.

Afgelopen weekend besliste de Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid om vanaf 23 november de asymptomatische hoogrisicocontacten opnieuw te testen. U kan dan zelf een afspraak maken bij een zo dicht mogelijk triagepunt nadat u een bericht met code heeft gekregen van het contacttracingcenter.

Indien u meer info wenst over Covid-19, klik dan hier Ga naar ‘nieuws’ en klik vervolgens op ‘nieuwe teststrategie vanaf 23 november’.