Wijkgezondheidscentrum Sint-Amandsberg vindt jouw privacy belangrijk. Daarom beschermen we je gegevens.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Door in te schrijven in ons centrum, geef je toestemming om een gezamenlijk medisch dossier over jou bij te houden. Deze gegevens over je gezondheid helpen ons om:

 • de juiste diagnoses te maken
 • de juiste behandelingen te geven
 • de juiste medicatie voor te schrijven
 • op vragen van de overheid te antwoorden

We houden ook jouw naam en administratieve gegevens bij:

 • om de betaling door jouw mutualiteit te regelen
 • om jouw behandelingen op te volgen

Ook de gegevens in klachtenformulieren houden we bij.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

We houden je medische gegevens bij tot 30 jaar na je laatste contact. Dit is wettelijk verplicht. Gegevens over betalingen houden we 7 jaar bij.

Aan wie geven we jouw gegevens door?

Als het nodig is, geven we informatie door aan:

 • verzekeringsinstellingen, met jouw toelating of als we wettelijk verplicht zijn;
 • RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) met jouw toelating of als we wettelijk verplicht zijn;
 • patiënten of hun vertegenwoordigers;
 • bepaalde overheidsinstanties;
 • zorgverstrekkers van de patiënt;
 • sommige andere instanties, met jouw toelating of als we wettelijk verplicht zijn;
 • onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar,
 • externe verwerkers, die ons helpen bij het bijhouden van onze gegevens.

Welke rechten heb je?

Je mag je gegevens:

 • inkijken
 • laten aanpassen als ze fout zijn
 • laten aanvullen als ze onvolledig zijn

Je kan ook vragen om je gegevens niet te gebruiken voor sommige dingen. Dit kan niet altijd. Soms zijn we verplicht door de wet.

Je kan je toelating om je gegevens te gebruiken ook altijd annuleren. Natuurlijk kan dit enkel voor de toekomst, niet voor het verleden.

Je mag vragen je gegevens te laten wissen. Sommige gegevens moeten we bewaren, dus dat kan niet altijd.

Neem contact met ons op als je iets wil laten aanpassen.

Nog vragen?

Met al je vragen over je gegevens kan je terecht bij:

– het wijkgezondheidscentrum:

– OF onze medewerker buiten het wijkgezondheidscentrum die werkt rond privacy:

 • lisa.botteldoorn@cranium.eu

Heb je een klacht over hoe we jouw gegevens verwerken? Kijk op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Laatste aanpassing op 09/05/2023