Wat is e-Gezondheid of e-Health?

e-Gezondheid of e-Health is een elektronisch platform van de Belgische overheid. Via dit platform worden medische gegevens veilig en correct gedeeld tussen zorgverleners. De huisarts gebruikt e-Health bijvoorbeeld om voorschriften te maken voor de apotheker of om verslagen van de specialist op te vragen. Hierbij wordt jouw privacy maximaal gerespecteerd. Enkel de zorgverleners met wie je een zorgrelatie hebt, krijgen toegang tot dit platform. De arts van het werk, de mutualiteit of je verzekering kan deze gegevens niet zien.

Om je te registreren op e-Health hebben we je elektronische identiteitskaart nodig. Als je naar het wijkgezondheidscentrum komt, neem dan je e-ID kaart mee.

Wat zijn de voordelen van e-Gezondheid of e-Health?

• De kwaliteit van de medische zorgen wordt beter
• De veiligheid van de patiënt wordt gegarandeerd
• De administratieve procedures in de gezondheidszorg zijn makkelijker

Welke gegevens worden er gedeeld?

Het gaat enkel over informatie die je zorgverleners nodig hebben om je op een goede manier te verzorgen. De huisarts selecteert de nodige gegevens en zet ze op het platform. Enkele voorbeelden zijn: vaccinaties, medicatie, allergieën, operatieverslagen, voorafgaande onderzoeken, …

Hoe aanmelden?

Ben je nog niet aangemeld op E-health? Er zijn drie manieren om je te identificeren en toegang te krijgen tot het platform:

  1. Aan het onthaal van ons centrum, bij inschrijving als patiënt of bij een consultatie.
  2. Online op de website van e-Health.
  3. Via een andere zorgverstrekker (bv. ziekenhuis) of je mutualiteit

De toegang tot medische gegevens via het e-Health-platform is enkel mogelijk als jij hiervoor toestemming geeft. Je kan je toestemming ook op elk moment stopzetten.

Meer weten?

Kom langs bij het onthaal, of bezoek de website van e-Gezondheid.