Wat is e-Gezondheid of e-Health?

e-Gezondheid of e-Health is een elektronisch platform van de Belgische overheid. Via dit platform kunnen medische gegevens op een veilige en correcte manier gedeeld worden tussen verschillende zorgverleners (bv. huisarts, ziekenhuis, apotheker). Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de privacy van de patiënt. Enkel de zorgverleners met wie er een zorgrelatie is, krijgen toegang tot dit platform. De arts van het werk, de mutualiteit of je verzekering kan deze gegevens niet zien.

Als je naar het wijkgezondheidscentrum komt, neem dan je elektronische identiteitskaart mee. Wij hebben deze nodig voor je registratie op e-Health of e-Gezondheid.

Wat zijn de voordelen van e-Gezondheid of e-Health?

• De kwaliteit van de medische zorgen wordt beter
• De veiligheid van de patiënt wordt gegarandeerd
• De administratieve procedures in de gezondheidszorg zijn makkelijker

Welke gegevens worden er gedeeld?

Het gaat enkel over informatie die je zorgverleners nodig hebben om je op een goede manier te verzorgen. De huisarts selecteert de nodige gegevens en zet ze op het platform. Enkele voorbeelden zijn: vaccinaties, regelmatige medicatie, allergieën, operatieverslagen, voorafgaande onderzoeken, …

Hoe registreren?

Er zijn drie manieren om je te identificeren en toegang te krijgen tot het platform:

1. Online, met je elektronische identiteitskaart, of met je gebruikersnaam, wachtwoord en token van de Belgische overheid
2. Aan het onthaal van ons centrum, bij consultatie of bij inschrijving als patiënt in ons centrum
3. Via een andere zorgverstrekker (bv. ziekenhuis), of je mutualiteit

De toegang tot medische gegevens via het e-Health-platform is enkel mogelijk als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. De toestemming kan ook op elk moment stop gezet worden.

Meer weten?

Kom langs bij het onthaal, of bezoek de website van e-Gezondheid.