GMD

De huisarts verzamelt alle belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen,.…) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Door dit GMD heeft de huisarts een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand. Zo kan zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Iedereen kan tijdens een raadpleging of bij een huisbezoek een GMD laten aanleggen. Dit aanleggen of jaarlijks verlengen van uw GMD kan tijdens een visite geregeld worden.

Als u een GMD heeft, krijgt u tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek.