Home

button_afspraak

Levensbelangrijke urgenties:  Contacteer de hulpdiensten via 112.

’s Nachts en in het weekend: u kan zonder afspraak terecht op de Huisartsenwachtpost Noordrand (KLINA), voor advies of huisbezoek telefoneer  03 650 52 53.

https://www.hwpnoordrand.be/

Duke Cornelissens, huisarts