Nuttige Telefoonnummers

Algemeen noodnummer 112
Anonieme Alcoholisten 03 / 239.14.15
Antigifcentrum 070 / 245.245
ChildFocus 116.000
Druglijn 078 / 15.10.20
Brandwondencentrum Antwerpen 03 / 217.75.95
Kankerfoon 0800 / 15.800
Politie 101
Wachtdienst Huisartsen Kapellen/Huisartsenwachtpost Noordrand 03 / 650.52.53
Zelfmoordpreventie 1813