Links

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

www.vigez.be      (Vlaams instituut voor gezondheidspromotie en ziektepreventie)
www.zuinigmetstraling.be
www.fitinjehoofd.be
www.geestelijkgezondvlaanderen.be      (Info over psychische problemen)
www.sensoa.be      (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid)
www.vaxinfopro.be      (Wetenschappelijke overleggroep vaccinatie)
www.thuisarts.nl
www.domusmedica.be
www.zorg-en-gezondheid.be
www.senior-test.be         (Test uw rijvaardigheid – Belgisch instituut voor verkeersveiligheid)
www.gezondheidenwetenschap.be
www.kindengezin.be

Verantwoord medicatiegebruik

www.fagg.be
www.gebruikantibioticacorrect.be
www.geneesmiddelenenkinderen.be

Algemeen welzijn

www.gezondopvoeden.be
www.opvoedingswinkelantwerpen.be
www.vaph.be      (Vlaams agentschap voor personen met een handicap)
www.handicap.fgov.be
www.aditivzw.be      (seksualiteit voor ouderen en personen met een beperking)
www.similes.org     (Vereniging van familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen)
www.caw.be      (Centrum algemeen welzijnswerk)
www.vdip.be      (Vroege detectie en interventie bij psychotische stoornissen)
www.tele-onthaal.be
www.zelfmoord1813.be/
www.preventiezelfdoding.be

Informatie over ziektebeelden

www.airallergy.be
www.dementie.be
www.noorderlicht-praatcafe-dementie.be
www.diabetes.be
www.zoetzwanger.be      (Diabetesliga)
www.erecinfo.be

Hulp bij verslaving

www.tabakstop.be      (Stichting tegen kanker)
www.vad.be      (Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen)
www.druglijn.be
www.sosnuchterheid.org
www.aavlaanderen.org
www.gamingcommission.fgov.be

Levenseinde en palliatieve zorg 

www.leif.be      (Levenseinde Informatie Forum)
www.rws.be      (Recht op waardig sterven)
www.palliatief.be      (Federatie palliatieve zorg Vlaanderen)
www.coda-palliatievezorg.be

Ziekenhuizen in de regio

www.azklina.be      (KLINA Brasschaat)
www.zna.be      (Jan Palfijn Merksem)