Links

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

www.gezondheidenwetenschap.be
www.zuinigmetstraling.be
www.sensoa.be      (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid)
www.vaxinfopro.be      (Wetenschappelijke overleggroep vaccinatie)
www.domusmedica.be
www.zorg-en-gezondheid.be
www.senior-test.be         (Test uw rijvaardigheid – Belgisch instituut voor verkeersveiligheid)
www.kindengezin.be
www.vigez.be      (Vlaams instituut voor gezondheidspromotie en ziektepreventie)

Geestelijke gezondheidszorg

www.tele-onthaal.be
www.zelfmoord1813.be/
www.fitinjehoofd.be
www.geestelijkgezondvlaanderen.be      (Info over psychische problemen)
www.similes.org     (Vereniging van familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen)
www.vdip.be      (Vroege detectie en interventie bij psychotische stoornissen)

Hulp bij verslaving

www.tabakstop.be      
www.vad.be      (Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen)
www.druglijn.be
www.sosnuchterheid.org
www.aavlaanderen.org

Verantwoord medicatiegebruik

www.fagg.be (bijsluiters en onbeschikbare medicijnen)
www.gebruikantibioticacorrect.be
www.geneesmiddelenenkinderen.be

Algemeen welzijn

www.gezondopvoeden.be
www.vaph.be      (Vlaams agentschap voor personen met een handicap)
www.aditivzw.be      (seksualiteit voor ouderen en personen met een beperking)
www.caw.be      (Centrum algemeen welzijnswerk)

Informatie over ziektebeelden

www.thuisarts.nl
www.airallergy.be (Opvolging pollen in de lucht)
www.dementie.be
www.diabetes.be

Levenseinde en palliatieve zorg 

www.leif.be      (Levenseinde Informatie Forum)
www.rws.be      (Recht op waardig sterven)
www.palliatief.be      (Federatie palliatieve zorg Vlaanderen)
www.coda-palliatievezorg.be