Tarieven

We zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven van het RIZIV toepassen:

Sinds 01/01/2022 passen wij  bij elke patiënt,die regulier ingeschreven is bij een Belgische ziekenfonds, de derdebetalersregeling toe.

De derdebetalersregeling houdt in dat wij, als zorgverlener, de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) rechtstreeks aanrekenen aan het ziekenfonds van de patiënt. Als patiënt betaalt u enkel uw persoonlijk aandeel.

U kan cash betalen of met bancontact.