Attesten

Attesten moeten steeds stroken met de waarheid. Valse attesten zullen altijd geweigerd worden. Zowel de aanvrager als de verstrekker van een vals attest kunnen gerechtelijk vervolgd worden.

Indien u een afwezigheidsattest nodig heeft, is het belangrijk dat u voor deze attesten op de eerste dag van uw onbekwaamheid een arts consulteert. Een medisch attest is maar geldig vanaf de datum dat de arts de vaststellingen kan doen. Hetzelfde geldt voor een verlenging van arbeidsongeschiktheid. Gelieve hiermee rekening te houden, het bespaart uzelf en uw huisarts veel problemen.