GMD

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart of ISI-plus kaart mee.

Voordelen:

  • De huisarts heeft een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand
  • Betere individuele opvolging en overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk
  • 30% vermindering op het remgeld voor elke consultatie
  • 30% vermindering op het remgeld voor elk huisbezoek voor patiënten van minimum 75 jaar en/of chronisch zieke

Indien u verandert van huisarts binnen dezelfde groepspraktijk dan blijft uw dossier (GMD) binnen de groepspraktijk en wordt de remgeldvermindering automatisch verder toegepast. Bij wijziging van huisarts niet behorend tot dezelfde groepspraktijk kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.